R.C. de Smit MSc

Ruud de Smit is sinds juli 2010 docent en wetenschappelijk medewerker aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit.
De nadruk van de onderwijsactiviteiten ligt op de vennootschapsbelasting. Als nevenactiviteit is hij als vaste medewerker verbonden aan het jurisprudentietijdschrift ‘Vakstudie Nieuws’ op de onderdelen vennootschapsbelasting en internationaal belastingrecht. Hij heeft ook enkele publicaties in het tijdschrift ‘Weekblad Fiscaal Recht’ op zijn naam staan.

EconomieOpinie, een initiatief van de Erasmus School of Economics

– Belastingmaatregel tegen grondslaguitholling door bedrijven nu al mislukt,   23 januari 2012.

Publicaties

2012

  • Verslag van het eerste SIRET-congres ‘Fiscalisten en economen in dialoog’ in het WFR 2012/1453.
  • Het boek Elementair Belastingrecht, editie 2012, mede auteur Prof. dr. L.G.M. Stevens
  • Het boek Compendium Vennootschapsbelasting 2012, 18 juni 2012.
  • Wijzigingen in de vennootschapsbelasting, in het MBB 2012, nr 1, SDU, mede-auteur Reinout Kok, januari 2012.

2011

  • Exitheffingen in de winstsfeer: noodzakelijk? in ‘Totaalwinst’ (redactie Prof. dr. P. Kavelaars), November 2011.
  • De verzilveringsproblematiek in de vennootschapsbelasting. in ‘Maatschapppelijk ingesteld’, (redactie Prof. dr. P. Kavelaars), juni 2011.

2010

  • De ondernemer in de Nederlandse inkomstenbelasting en het EU-recht, WFR 2010/794, mede-auteur Daniel Smit.
  • De beleggingsdeelneming in 2010 (boek), Kluwer
  • Onbegrensde kans, WFR 2010/4

2008

  • Verslag van de rondetafelbijeenkomst ‘Het fiscale concern binnen het EG-recht, WFR 2008/1287, mede-auteur Karin Theunissen.