Mr. M.P.L. Adriaansen

Michiel Adriaansen is sinds 2001 docent en wetenschappelijk medewerker aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit.
Hij is docent op het gebied van privaat-, ondernemingsrecht en bestuursrecht.
Daarnaast is hij werkzaam bij Avans Hogeschool.

Publicaties

2023

– Wetteksten Hoger Onderwijs 2023-2024, Groningen: Noordhoff 2023 (redactielid).

2022

– Wetteksten Hoger Onderwijs 2022-2023, Groningen: Noordhoff 2022 (redactielid).
– A.M.M.M. van Zeijl & M.P.L. Adriaansen, Grondslagen Vermogensrecht, Groningen: Noordhoff 2022.
– A.M.M.M. van Zeijl & M.P.L. Adriaansen, Grondslagen Ondernemingsrecht, Groningen: Noordhoff 2022.
– A.M.M.M. van Zeijl & M.P.L. Adriaansen, Grondslagen Vermogensrecht (e-book), Groningen: Noordhoff 2022.
– A.M.M.M. van Zeijl & M.P.L. Adriaansen, Grondslagen Ondernemingsrecht (e-book), Groningen: Noordhoff 2022.

2021

Wetteksten Hoger Onderwijs 2021-2022, Groningen: Noordhoff 2021 (redactielid).

2020

– Wetteksten Hoger Onderwijs 2020-2021, Groningen: Noordhoff 2020 (redactielid).
– A.M.M.M. van Zeijl & M.P.L. Adriaansen, Grondslagen Vermogensrecht (e-book), Groningen: Noordhoff 2020.
– A.M.M.M. van Zeijl & M.P.L. Adriaansen, Grondslagen Ondernemingsrecht (e-book), Groningen: Noordhoff 2020.

2019

– A.M.M.M. van Zeijl & M.P.L. Adriaansen, Grondslagen Vermogensrecht, Groningen: Noordhoff 2019.
– A.M.M.M. van Zeijl & M.P.L. Adriaansen, Grondslagen Ondernemingsrecht, Groningen: Noordhoff 2019.
Wetteksten Hoger Onderwijs 2019-2020, Groningen: Noordhoff 2019 (redactielid).

2018

Wetteksten Hoger Onderwijs 2018-2019, Groningen: Noordhoff 2018 (redactielid).

2017

– D.A. Albregtse & M.P.L. Adriaansen, ‘Fiscale implicaties bij bedrijfsopvolging op grond van artikel 4:38 BW’, PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, nr. 2.

2014

– Regels op maat: een reprise, V-N 2014 Bijzonder nummer Leo Stevens, jaargang 69, 18 december 2014, p. 4-6.

2012

– Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (red.) (met medewerking van M.P.L. Adriaansen), Fiscaal toezicht op maat. Soepel waar het kan, streng waar het moet, Den Haag: Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst 2012.
– Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (red.) (met medewerking van M.P.L. Adriaansen), Bijlagen Fiscaal toezicht op maat. Soepel waar het kan, streng waar het moet, Den Haag: Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst 2012.

2008

– Voorontwerp Insolventiewet: liever continueren dan liquideren, Vakblad MKB-adviseur 2008, afl. 7-8, p. 6-10.

2007

– L.G.M. Stevens & M.P.L. Adriaansen, ‘Doelbewust regelen’, NJB 2007/663, afl. 12, p. 682-686.
– Payrollen: fraaie aanvulling op Nederlandse arbeidsrecht, Vakblad MKB-adviseur 2007, afl. 1-2, p. 6-10.

2006

– L.G.M. Stevens & M.P.L. Adriaansen, ‘Focus op toezicht’, NJB 2006/1089, afl. 20, p. 1108-1111.
– Kamer van Toezicht kan orde scheppen in controlechaos, Vakblad MKB-adviseur 2006, afl. 6, p. 22-26.
– Het nieuwe personenvennootschapsrecht: van de OV en de CV, Vakblad MKB-adviseur 2006, afl. 1-2, p. 11-10.
– M.P.L. Adriaansen & P.G.M. Adriaansen, ‘Van Fiscaliteit tot Fiskalia: De doorwerking van Stevens’, in: D.A. Albregtse & P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen 2. Persoonlijke geschriften, Kluwer: Deventer 2006.

2005

– Commissie-Stevens neemt hinderlijke regeldruk op de korrel, Vakblad MKB-adviseur 2005, afl. 10, p. 11-16.

2004

– Een buitengewone rangordereling, in: R.P. van den Dool & P. Kavelaars (red.), Buitengewone verdiensten. Opstellen aangeboden aan dr. D.A. Albregtse ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam 2004, p. 14-25.
– Grote opruiming bij het Ministerie van SZW, Vakblad MKB-adviseur 2004, afl. 9, p. 6-10.
– Een tijdelijke arbeidsrelatie: genot of ellende?, Vakblad MKB-adviseur 2004, afl. 3, p. 18-22.
– Beginselen van het bestuursrecht, Vakblad MKB-adviseur 2004, afl. 1-2, p. 23-26.

2003

– Deal eens met de fiscus, Vakblad MKB-adviseur 2003, afl. 6, p. 13-16.
– De delicate omgang met wanbetalers: soms maar liever kwijt dan rijk’, Vakblad MKB-adviseur 2003, afl. 4, p. 6-20.
– Het herziene huurrecht: oude wijn in nieuwe zakken, Vakblad MKB-adviseur 2003, afl. 3, p. 6-11.

2002

– Van vrij naar gebonden: de precontractuele fase, Vakblad MKB-adviseur 2002, afl. 7-8, p. 6-11.
– De zalige zekerheid van het pandrecht, Vakblad MKB-adviseur 2002, afl. 6, p. 16-22.
– Bestemming onbekend, Vakblad MKB-adviseur 2002, afl. 1-2, p. 22-25.