Gepromoveerden bij FEI

2022:

G. Rekwest : Een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao; een onderzoek naar een instrumentarium voor het ontwikkelen van een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao
promotor : Prof.dr. P. Kavelaars/Prof.dr. I. Mosquera Valderrama

L.C. van Hulten : Treaty application for companies in a group
promotor : Prof.dr. P. Kavelaars/Prof.mr. dr. M.F. de Wilde

2018:

B. Heijnen : BTW en insolventie
promotor : Prof. dr. R.N.G. van der Paardt

N. Idrissi : BTW en goede doelen
promotor : Prof. dr. R.N.G. van der Paardt/S.C.J. Hemels

2016:

A.S. Cools : Bestuurders – en commissarisbeloningen onder belastingverdragen
promotor : prof. dr. P. Kavelaars

2013:

Y.M. Tigelaar-Klootwijk : Bedrijfsopvolging
promotor : prof. dr. P. Kavelaars

2012:

B. Dieleman : Waardering van pensioenverplichtingen
promotor : prof. dr. P. Kavelaars

2011:

F.M. Werger : Loonsomheffing
promotor : prof. dr. L.G.M. Stevens en prof. dr. P. Kavelaars
H. Vrijburg : Enhanced cooperation in corporate taxation
promotor :  prof. dr. R.A. de Mooij

2009:

R.P. van den Dool : Belastingheffing over kapitaalinkomen bij natuurlijke personen
promotor : prof. dr. P. Kavelaars en prof.dr. R.A. de Mooij
S.T.M. Beelen : Aftrek van BTW als (belaste) omzet ontbreekt
promotor : prof. dr. R.N.G. van der Paardt en prof. dr. H.W.M. van Kesteren

2008:

R.N.F. Zuidgeest : Verbondenheid in het belastingrecht
promotor : prof. dr. L.G.M. Stevens

Promovendi
in begeleiding bij FEI


Promotor Prof. dr. P. Kavelaars :

M.T.E. Robben : De woningmarkt in fiscaal perspectief
D.E. van Sprundel : Exitheffingen in de winstsfeer
M.H.M. Smeets : Fiscale en commerciële winstbepaling
R.B.N. van Ovost : CCCTB
IJ. de Nies : Innovatie en fiscaliteit
R.C. de Smit : Vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting
B. de Jong : Fiscale aspecten van het ontnemen van wederrechtelijke voordelen
J.P. Linders : Bronheffing
A. Schepen : The impact of financial planning on financial wellness

Promotor Prof. dr. R.N.G. van der Paardt :

M. Toet : Naar een ander btw-systeem voor de zorg- en onderwijssector

H.A. Elbert  : nnb

Promotor Prof. dr. M.M.W.D. Merkx

Aan het onderzoeksprogramma fiscale autonomie en haar fiscale grenzen van het departement law & tax zijn buitenpromovendi verbonden. Zij doen hun onderzoek op onbetaalde basis naast een meestal volledige baan in de fiscale praktijk. Als gevolg hiervan hebben zij uiteraard meer tijd nodig voor hun onderzoek dan aio’s die door de universiteit worden betaald om zich fulltime met hun promotieonderzoek bezig te houden

Onder verwijzing naar het jaarverslag van ESL

A.D.M. Janssen LLM : Effectieve handhaving van de btw-wetgeving bij e-commerce
Mr. K. Verburg : Misruik van recht, schijnhandeling en fiscaalrechtelijke (her)kwalificatie in de indirecte belastingen
M.D.C. Gomes Vale Viga Msc : Verzekeringen, btw en assurantiebelasting
N.P. Arzini LLM : Aftrek van btw bij onroerend goed transacties

Mr.drs. J. Gruson  : Soft law and btw