Gepromoveerden bij FEI

2016:

A.S. Cools : Bestuurders – en commissarisbeloningen onder belastingverdragen
promotor : prof. dr. P. Kavelaars

2013:

Y.M. Tigelaar-Klootwijk : Bedrijfsopvolging
promotor : prof. dr. P. Kavelaars

2012:

B. Dieleman : Waardering van pensioenverplichtingen
promotor : prof. dr. P. Kavelaars

2011:

F.M. Werger : Loonsomheffing
promotor : prof. dr. L.G.M. Stevens en prof. dr. P. Kavelaars
H. Vrijburg : Enhanced cooperation in corporate taxation
promotor :  prof. dr. R.A. de Mooij

2009:

R.P. van den Dool : Belastingheffing over kapitaalinkomen bij natuurlijke personen
promotor : prof. dr. P. Kavelaars en prof.dr. R.A. de Mooij
S.T.M. Beelen : Aftrek van BTW als (belaste) omzet ontbreekt
promotor : prof. dr. R.N.G. van der Paardt en prof. dr. H.W.M. van Kesteren

2008:

R.N.F. Zuidgeest : Verbondenheid in het belastingrecht
promotor : prof. dr. L.G.M. Stevens

Promovendi
in begeleiding bij FEI


Promotor Prof. dr. P. Kavelaars :

2018-2020:

M.T.E. Robben : De woningmarkt in fiscaal perspectief
D.E. van Sprundel : Exitheffingen in de winstsfeer
M.H.M. Smeets : Fiscale en commerciële winstbepaling
R.B.N. van Ovost : CCCTB
IJ. de Nies : Innovatie en fiscaliteit
R.C. de Smit : Vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting
B. de Jong : Fiscale aspecten van het ontnemen van wederrechtelijke voordelen
J.P. Linders : Bronheffing
A. Schepen : The impact of financial planning on financial wellness

Promotor Prof. dr. R.N.G. van der Paardt :

2017 :

B. Heijnen : BTW en insolventie
M. Toet : Naar een ander btw-systeem voor de zorg- en onderwijssector

2018 – 2020:

N. Idrissi : BTW en goede doelen
(Promotor : S.J.C. Hemels (EUR/ESL) en prof. dr. R.N.G. van der Paardt)
H.A. Elbert  : nnb