Drs. A.W. de Beer

Arne de Beer is sinds 2020 docent en wetenschappelijk medewerker aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit.

Nevenfuncties

 • Senior belastingadviseur vaktechniek bij Alfa Accountants en Adviseurs (0,6 FTE)
 • Auteur Commentaar NDFR Inkomstenbelasting art. 3.12 en 3.13 (SDU)
 • Redactielid Land- en Tuinbouwbulletin (Kluwer)
 • Auteur Handboek Fiscaal Adviseur (Kluwer)
 • Annotator NLFiscaal
 • Lid redactieraad MFAS
 • Lid VLB vaksectie recht

Publicaties

2021

 • LTB 2021/47 Bedrijfsopvolgingsregeling onmisbaar voor de landbouw – ook volgens Bert van den Kerkhof
 • LTB 2021/29 Vrijstelling natuursubsidies en afwaardering landbouwgronden

Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector (HFA)
(4.1.1.8 e.v.) Fiscale aspecten pluimveerechten;
(4.1.2.8 e.v.) Fiscale aspecten varkensrechten;
(4.1.3.7 e.v.) Fiscale aspecten fosfaatrechten;
(4.3) Fiscale aspecten Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

Noten NLFiscaal

NLFs 2021/0124 Verhogen steunpercentages in de milieu-investeringsaftrek

NLF 2021/1248 Terechte correctie op inbrengwaarde wegens duurzame zelfbewoning

NLF 2021/828 Grenzen van rechtsstrijd inzake geschil over premieaftrek niet overschreden (1)

NLF 2021/0571 Participatie in filmfonds vormt bron van inkomen

NLF 2021/0522 Omzetting landbouwgrond in natuurterrein; subsidie; fiscale gevolgen

2020

 • LTB 2020/45 Bodemwaarderegeling in beweging (2)
 • LTB 2020/29 (Nood)maatregelen corona
 • LTB 2020/24 Subsidieregeling sanering varkenshouderijen en fiscus
 • Weekblad Fiscaal Recht 2019/135 Fosfaat in de fiscale praktijk
 • LTB 2019/37 Bodemwaarderegeling in beweging
 • LTB 2019/7 Besluit landbouwproblematiek 2010 herzien
 • LTB 2018/30 Fosfaat en fiscus
 • LTB 2016/2 Vrijstelling natuursubsidies: onduidelijkheid troef
 • LTB 2012/14 Nieuw besluit herinvesteringsreserve: (boek)winst voor de praktijk
 • LTB 2017/46 Grondige herwaardering (4)
 • Het Register 2015-6 Herwaardering van landbouwgronden in beweging
 • LTB 2015/23 Langs het puinpad van mijn vader…
 • Landbouw en Fiscus (Kluwer Bedrijfswijzer), H. Landbouwvrijstelling, 2014
 • LTB 2014/11 Grondige herwaardering (3)
 • LTB 2013/1 Vermogensetikettering agrarische bedrijfswoning: fout of niet?
 • LTB 2011/308 Nieuw besluit landbouwproblematiek: sloopkosten vervallen
 • LTB 2010/233 Grondige herwaardering (vervolg)
 • LTB 2010/254 Grondige herwaardering
 • Handboek Fiscaal Adviseur (Kluwer), Hoofdstuk afschrijvingen (2008 e.v.)
 • Tribuut 2008-04-06 Ontwikkelingen in de herinvesteringsreserve bij overheidsingrijpen
 • LTB 2008/167 Waardevolle ontwikkelingen in de WEVAB
 • LTB 2004/29 Bedrijfsoverdrachten in de landbouw: onzakelijkheid zonder bevoordelingsbedoeling?

Noten NLFiscaal

 • NLF 2020/1223 Berekening KIA bij een samenwerkingsverband; doorschuiving (1)
 • NLFs 2020/0256 154. Ontmoedigen samenwerkingsverband met de eigen bv
 • NLF 2020/0607 Juiste IB-heffing ter zake van afkoop stamrecht; informele
 • Kapitaalstorting
 • NLF 2019/2416 Voorhang renseigneringsbepalingen voor zuivere saldolijfrenten
 • NLFs 2019/0139 Wijziging overgangsrecht van saldolijfrenten van vóór 2001
 • NLF 2020/0096 IB-heffing inzake afkoop van stamrecht in 2014; toepassing overgangsregeling

Auteurschap

 • Commentaar NDFR Inkomstenbelasting art. 3.12 en 3.13 Wet IB 2001 (2005-heden)
 • Annotator NL Fiscaal
 • Vaste medewerker Land- en Tuinbouwbulletin (LTB) (2004-heden)
 • Redactiecommissie MFAS (2016-heden)
 • Auteur Handboek Fiscaal Adviseur (2008-heden)