Drs. A.W. de Beer

Arne de Beer is sinds 2020 docent en wetenschappelijk medewerker aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit.

Publicaties

 • Weekblad Fiscaal Recht 2019/135 Fosfaat in de fiscale praktijk
 • LTB 2019/37 Bodemwaarderegeling in beweging

 • LTB 2019/7 Besluit landbouwproblematiek 2010 herzien

 • LTB 2018/30 Fosfaat en fiscus

 • LTB 2016/2 Vrijstelling natuursubsidies: onduidelijkheid troef

 • LTB 2012/14 Nieuw besluit herinvesteringsreserve: (boek)winst voor de praktijk

 • LTB 2017/46 Grondige herwaardering (4)

 • Het Register 2015-6 Herwaardering van landbouwgronden in beweging

 • LTB 2015/23 Langs het puinpad van mijn vader…
 • Landbouw en Fiscus (Kluwer Bedrijfswijzer), H. Landbouwvrijstelling, 2014

 • LTB 2014/11 Grondige herwaardering (3)

 • LTB 2013/1 Vermogensetikettering agrarische bedrijfswoning: fout of niet?

 • LTB 2011/308 Nieuw besluit landbouwproblematiek: sloopkosten vervallen

 • LTB 2010/233 Grondige herwaardering (vervolg)

 • LTB 2010/254 Grondige herwaardering

 • Handboek Fiscaal Adviseur (Kluwer), Hoofdstuk afschrijvingen (2008 e.v.)

 • Tribuut 2008-04-06 Ontwikkelingen in de herinvesteringsreserve bij overheidsingrijpen

 • LTB 2008/167 Waardevolle ontwikkelingen in de WEVAB

 • LTB 2004/29 Bedrijfsoverdrachten in de landbouw: onzakelijkheid zonder bevoordelingsbedoeling?

Auteurschap

 • Commentaar NDFR Inkomstenbelasting art. 3.12 en 3.13 Wet IB 2001 (2005-heden)
 • Annotator NL Fiscaal
 • Vaste medewerker Land- en Tuinbouwbulletin (LTB) (2004-heden)
 • Redactiecommissie MFAS (2016-heden)
 • Auteur Handboek Fiscaal Adviseur (2008-heden)