Prof. dr. P. Kavelaars

Peter Kavelaars is sinds 1996 hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  Van 1989 tot medio 2019 was hij directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam.  In de periode 1997-2002 was hij hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en hij was hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit van Curacao van 2016 tot en met 2020.
Voordien werkte hij als wetenschappelijk medewerker bij het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam en was hij als Inspecteur van ‘s-Rijks belastingdienst gedetacheerd bij de vakgroep Openbare Financiën en Belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1984-1989).

Nevenwerkzaamheden

 • hoofdredacteur  ‘Pensioenbrief’
 • redacteur  ‘Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht’
 • redacteur ‘Tijdschrift Pensioenvraagstukken’
 • eindreacteur  ‘NL Fiscaal’
 • redacteur ‘NL Fiscaal encyclopedie IB’
 • redacteur  ‘Maandblad Belastingbeschouwingen’
 • (co-) en eindredacteur diverse boeken
 • (co-) en schrijver van diverse boeken
 • schrijver van diverse artikelen
 • bijdrager ‘Weekblad Fiscaal Recht’
 • annotator BNB

Bijzonderheden

 • ‘Staatsprijs voor Fiscaal-Wetenschappelijke Publicaties’ (1989)
 • Doctoraal behaald met de doctoraal scriptie ‘Toewijzingsregels in het Europees sociaal verzekeringsrecht’  (1992)
 • Lid van de ‘Werkgroep Flexibele Pensioenen’ (1994-1995)
 • Inauguratierede over welzijns tax (1997)
 • inauguratierede ‘Harmonisatie van vrij personenverkeer: een drieluik’ (1998)
 • lid van ‘Wettelijke Commissie Pensioenen’ (sinds 2002)
 • lid van  ‘Commissie herziening inkomstenbelasting’ (2012-2013).

GESELECTEERDE PUBLICATIES

_________________________________________________________________________

Het fiscale stelsel in het Caribische Koninkrijk

In augustus 2016 is de derde druk verschenen van het boek Het fiscale stelsel in het Caribische Koninkrijk. Het boek is geschreven door Julian Lopez Ramirez en Peter Kavelaars, beiden partner van Deloitte in resp. de Caribbean en Nederland. Peter Kavelaars is daarnaast hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan de University of Curaçao, alsmede door Daan Beeks (Shell) en Jeroen Adeler (zelfstandig belastingadviseur). Het boek geeft een beschrijving en analyse van de fiscale stelsels van alle landen van het Koninkrijk in het Caribisch gebied. De eerste druk was nog beperkt tot de BES, maar met ingang van de tweede druk zijn ook de fiscale stelsels van de andere Caribische landen opgenomen. In deze derde druk is het geheel geactualiseerd naar de huidige stand van zaken. Naast de behandeling van de materiële belastingwetten zijn ook de douanewetgeving en het formele belastingrecht in het boek te vinden. Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk aandacht besteed aan de internationale en Europeesrechtelijke aspecten van de fiscale stelsels. Het boek zal ook de komende jaren regelmatig worden geactualiseerd zodat het ook bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden zeer geschikt is. Het boek wordt uitgegeven door de SDU in Den Haag.

EconomieOpinie, een initiatief van de Erasmus School of Economics

Peter Kavelaars heeft op het opinieplatform EconomieOpinie.nl, een initiatief van Erasmus School of Economics, de volgende publicaties staan:

Oplossing van het ZZP probleem, 14 december 2016
– Vizier op lokale heffingen, 14 januari 2016
Giftenaftrek: afschaffen, 7 mei 2014
Belasting kan best simpel zijn, 31 maart 2014
Agenda voor fiscale groei, 28 februari 2014
– Fiscaal tobben met de woningmarkt,  14 november 2012 :
– Belastingplan 2012 : ondersteuning economie ontbreekt ten onrechte, 25 oktober 2011
– 57 miljard euro lastenverzwaring voor burgers, 3 oktober 2011
– Caribisch Nederland: een fiscaal gedrocht?, 11 april 2011
–  Keizer FIFA, 20 augustus 2010 :(ook in het WFR op 19 augustus 2010)
– Loonheffingen en Eenvoud, 9 november 2009

Publicaties

2016

Het Fiscale Stelsel in het Caribische Koninkrijk, SDU, Den Haag, augustus 2016
De internationale fiscaliteit in transitie A. de Bos, M.N. Hoogendoorn, R. van der Wal, M.P. de Bruijn (red.), De dynamische accountant, ESE/ESAA, Rotterdam, 2016, p. 257-270 (Afscheidsbundel H. Gortemaker)
Meer of minder….? Column WFR 2016/7127, 14 januari 2016, p. 34-35
Dividendbelasting: een duister bestaan NTFR-B 2016/4, januari 2016, p. 22-28
Pensioen in eigen beheer Afscheidsbundel Doornebal
Het gedrocht Afscheidsbundel Van der Geld
Ontwikkelingen in de Europese sociale zekerheid WFR 2016/7147, 2 juni 2016, p. 764-773
Grenzeloos opvolgen (column) Tijdschrift voor bedrijfsopvolging
Van box 3 naar een vermogensmutatieheffing WFR 2016/7150, p. 858-868
Transparantie is geen probleem (Tegenspraak) WFR 2016/7148, 9 juni 2016, p. 815
Lokale heffingen in veelvoud? (opinie) NTFR 2016/1778, p. 1-3
Eigen beheer: quo vadis?; vervolg TPV juni 2016, nr. 3, p. 3-5
Belastingplan 2017 en de inkomstensfeer WFR 2016/7162, p. 1232-1239

2015

Herziening OESO-Modelverdrag 2014 (2) NTFR-B 2015/4 p. 19-23
Fiscaal milieu-instrumentalisme: liever niet WFR 2015/7086, p. 282-283
Inkomstenbelasting Kluwer, Deventer, 2015, elfde druk
Internationale dubbele belasting Kluwer, Deventer, 2015, negende druk
Natuurschoonlandgoederen en rijksmonumenten: een nieuwe EU-aanpak …? Fiscaal Tijdschrift Vermogen april 2015, nr. 2015/20, 16e jg., p. 9-15
Responsible tax in ontwikkeling TFO 139
Rapport Totaalwinst Vereniging voor Belastingwetenschap, rapport nr. 253
Acte clair en acte éclairé, NTFR 2015/.

2014

Agenda voor fiscale groei (column) WFR 2014/7038, 143e jg., p. 272-273f
Afbouw van belastingontwijking TFO 2014/…
Uitdagingen rondom mismatches in: J. van Strien en J. van der Streek (red), ……….. (Strikbundel)
De aanbevelingen van de Commissie-Van Dijkhuizen Tijdschrift voor Openbare Uitgaven 2014/1, jg. 46, p. 2-11 (digitaal)
Grensoverschrijdende inbreng NTFR-B 2014/12, maart, nr. 3, 8e jg., p. 19-24
Inkomstenbelasting Kluwer, Deventer, 2014, tiende druk
Internationale dubbele belasting Kluwer, Deventer, 2014, achtste druk
Fiscaal digitaal geworstel NTFR 2014/2096, 28 augustus 2014, 15e jg, p. 1-4
Compartimenteren zonder reserve (tezamen met P.G.H. Albert, W.R. Kooiman en M.H.C. Ruijschop). WFR 2014/7064, p. 1124-1131
Enkele maatschappelijk relevante ontwikkelingen binnen de loonheffingen (tezamen met J.W. de Tombe) WFR 2014/7065, p. 1175-1177
Ficties en forfaits in het belastingrecht (onderdeel internationale aspecten) Commissie ficties en forfaits, Vereniging voor Belastingwetenschap, Kluwer, Deventer, 2014, rapport 252
Internationale informatie-uitwisseling in het belastingrecht In: B.J. Schueler en R.J.G.M. Widdershoven (red.), Europianisering van het algemeen bestuursrecht, Boom Juridische uitgevers,  Den Haag, 2014, p. 149 – 168
Herziening OESO-Modelverdrag 2014 (1) NTFR-B 2014/46, p.17-21

2013

De positie van de rechterlijke macht in relatie tot het EU-recht in J.P. Boer (red.), Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht, SDU, Den Haag, 2013, p. 127-136 (bundel A. Lubbers)
De EU en de OESO: ten strijde tegen belastingontwijking (1)NTFR-B 2013/19, mei 2013, p.14-19
De EU en de OESO: ten strijde tegen belastingontwijking (2)NTFR-B 2013/24, juni 2013, p. 20-24
De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) NTFR-B 2013, augustus 2013, p. 21-28
Fiscaal evenwicht (column) WFR 21 februari 2013, nr. 6989, p. 238-239
Ontwikkelingen in de international sociale zekerheid A.C.G.A.C. de Graaf e.a. (red.), ‘k Moet eerlijk zeggen (afscheidsbundel H P.A.M. van Arendonk), SDU, Deventer, 2013, p.161-176
Zicht op een duale inkomstenbelasting?J.A.G. v.d. Geld en I.J.F.A. Van Vijfeijken (red.), Rijkersbundel, Fiscaal Instituut Tilburg, 2013, p. 231-246 (Afscheidsbundel . A. Rijkers)
Fiscaal jachtseizoen? (opinie) NTFR 20 juni 2013, nr. 25, 2013/1206, p. 1-4.
EU and OECD: fighting against tax avoidance,Intertax oktober 2013, vol. 41, p. 507-515
De aanbevelingen van de commissie Van Dijkhuizen WFR 2013/7015, p. 1029-1034
Inkomstenbelasting (tezamen met E.J.W. Heithuis en B.F. Schuver) Kuwer, Deventer, 9e druk, 2013, 911 p I
nternationaal Belastingrecht (tezamen met A.C.G..A.C. de Graaf  en A.J.A. Stevens) Kluwer, Deventer, 7e druk, 2013, 543 p.
De fiscale stelsels van het Caribische Koninkrijk (tezamen met J. Adeler, D. Beeks en J. Lopez Ramirez)SDU, Den Haag, 2e druk, 2013, 624 p.
Ongewenste belastingontwijking?; De jacht naar een fair share (redactie congresbundel) Fiscaal Economisch Instituut/Erasmus Universiteit Rotterdam, 2013, 139 p.

2012

Bank taxes in Forms and Sizes; EC Opts for FTT Intertax june/july 2012, vol. 40, nr. 6/7, p. 400-413
Opmaat naar de Robin Hood tax? WFR 12 januari 2012, nr. 6936, p. 40-51
Staatsteun in the picture NTFR-B 2012/8, p. 24-30
Verdragsbeleid: algemene aspecten TFO maart 2012, nr 119, p. 49-59
Bankenbelasting WFR 26 januari 2012, nr. 6938, p. 116-124
Good governance en tarief WFR 22 maart 2012, nr. 6946, p. 394-395  P
ensoenakkoord of stabiliteitsakkoord? Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken juni 2012, nr. 3, p. 3-5
Netherlands Bank Tax introduced European Taxation augustus 2012, nr. 8, vol. 52, p.437-442
Voorkoming van internationale dubbele bankenbelasting NTFR-B 2012/32, augustus/september, p 18-23
Druk op toekomstvoorzieningen (opinie) NTFR 6 september 2012, nr 36. 2012/2099, p 1-4

2011

Belastingherziening: onderbelichte thema’s TFO januari 2011, nr. 112-113, p. 52-61
Het fiscale stelsel in Caribisch Nederland (samen met J. Adeler en D. Beeks) SDU uitgevers, Den Haag, 2011, Fiscale Geschriften, 322p.
Misbruik van fiscaal recht in de Europese Unie In: L.J.A. Pieterse (red.), Van Mens tot Mens, SDU, Den Haag, 2011, p. 161-171 (afscheidsbundel H. van Mens).
Belastingheffing in Caribisch Nederland Caribisch Juristenblad 2011/2, p.75-92
Verbonden verhoudingen In: A.H. van den Boom e.a. (red.), Toezicht op inzicht, ESE, EUR, 2011, p. 277-291 (afscheidsbundel R. van Hoepen)
Caribisch Nederland: Internationale fiscale aspecen (1) en ((2) NTFR-B 2011/8, p. 11-19 en NTFR-B 2011/12, p. 18-23
Fiscaliteit in Caribisch Nederland WFR 10 maart 2011, 687, 140e jg., p. 300-311
New tax regime in the Dutch Caribbean: international aspects Intertax June 2011, vol. 39, nrs. 6/7, p.353-364
Arbeidsinkomsten en verdragsbeleid MBB april 2011, nr 4, p. 168-180
A Bank Tax as an Alternative to Banks ‘VAT Exemption? In: H. van Arendonk, S. Janssen en R. van der Paardt (red.), VAT in an EU and international Perspective, IBFD, Amsterdam, 2011, p. 241-252 (afscheidsbundel H. Kogels).
P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk ingesteld Afscheidsbundel D.A. Albregtse, FEI, EUR, Rotterdam, 2011, 160p.
Ongewenst: bankenbelasting NTFR 7 juli 2011, 2011/1462, p. 1-3
Bankenbelasting: panacee voor de financiële crisis WFR 6 oktober 2011, nr. 6923, p. 1248-1257
Verdeling heffingsgrondslag WFR 03 november 2011, nr. 6927, p. 1415-1424
Misbruik en EU-recht WFR 22 september 2011, nr. 6921, p. 1177-1184
Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen (bespreking rapport VVB) TPV augustus 2011,nr. 4, p. 3-7
Inkomstenbelasting Kluwer, 2011, 7e druk
Internationaal belastingrecht Kluwer, 2011, vijfde druk
P. Kavelaars (red.),Totaalwinst FEI, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2011, 106 p. (congresbundel)

2010

Pensioenleeftijd naar 67 jaar Tijdschrift voor pensioenvraagstukken april 2010, nr 2, p. 3-10
BES-wetgeving: Nederland kent voortaan twee fiscale stelsels MBB mei 2010, 79e jg., p. 195-206 (samen met mr J. Adeler)
Observaties NTFR 15 juli 2010, 11e jg., nr. 28, 2010/1586, p. 1-5.
Keizer FIFA (column) WFR 2010/6869, p. 996-997
OESO 2010 en het werknemersartikel NTFR-B 2010/40, november, 4e jg., nr. 11, p.26-32  T
Tax Case Law of the court of Justice of the European Union (co-ditors: E.P. Pechler en J. Korving) SDU Publishers, The Hague, The Netherlands, edition 2010, 728 p.
Inkomstenbelasting (samen met E.J.W. Heithuis en B.F. Schuver) Kluwer, Deventer, 2010, 6e herziene druk, 846 p.
Internationaal belastingrecht (samen met A.C.G.A.C de Graaf en A.J.a. Stevens) Kluwer, Deventer, 2010, 4e heriziene druk, 502 p.
Naar een europese winstbelasting? (Redactie met D.A. Albregtse; congresbundel ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Fiscaal economisch Instituut van de EUR) Kluwer, Deventer, 2010, 292 p. (serie Academische fiscale beschouwingen)

2009

De fiscale toekomst van de Nederlandse Antillen (met J. Adeler)WFR 2009/6799, 12 februari, 138e jg., blz. 192 – 197 …….
Conserverende aanslag en verdragen (1) NTFR-B 2009/28,blz.  7-12, juli 2009
Conserverende aanslag en verdragen (2) NTFR-B  2009/29, blz. 13-20, juli 2009
Europeesrechtelijke fiscale ontwikkelingen omtrent pensioen (1)Tijdschrift voor pensioenvraagstukken, juni 2009, nr 3, blz. 86-92
Europeesrechtelijke fiscale ontwikkelingen omtrent pensioen (2)Tijdschrift voor pensioenvraagstukken, augustus 2009, nr. 4, blz. 127 – 132
Toekomstig inkomen in internationaal fiscaal perspectief WFR 2009/6812, 4 mei 2009, 138e jg., blz. 635-636
Het bankgeheim: enkele ontwikkelingen NTFR 16 juli 2009, 10e jg., nr 29, 2009/1528, blz. 1-5
De dga in de loonbelasting-, de sociale verzkerings-, de pensioen- en de internationale sfeer, TFO juni  2009, nr 103, blz. 65-70
Enkele topics in de loonheffingen TFO augustus 2009, nr 104, blz. 117 – 124
Vermogensvergoedingen in de vennootschapsbelasting Fiscaal Tijdschrift Vermogen, december 2009, 10e jg., blz. 5 – 14

2008

Ge- en misbruik van EU-recht| TFRB 2008/11, 2e jg., nr 2, februari 2008, blz. 24 – 29.
Pensioenfondsen, API’s en staatssteun Pensioen Magazine 2008/2, 13e jg., februari 2008, blz. 6 – 12
De Antillen en Aruba en hun (toekomstige) band met de EU Tijdschrift voor Antilliaans recht 2008/4, blz. 250-268
Grensoverschrijdend pensioen NTFR-B 2008/21, 2e jg., nr. 4, april 2008, blz. 16 – 21
Dividend(belasting) en de EU TFO juni 2008, nr 97, blz. 77-85
Het rammelt en rommelt NTFR 2008/1303, 10 juli 2008, 9e jg., blz.1 – 4
Fiscale kenniseconomie TFO augustus 2008, nr 98, blz.89 – 97`
Naar een europese winstgrondslag (1) en (2) WFR 23 oktober 2008, 137e jg., nr 6785 en 6786, blz. 1184-1193, 1218-1226
Ontwikkelingen in het internationaal belastingrecht TFO december 2008, nr 100, blz. 192 – 204
Grensoverschrijdende renteaftrek NTFR-B december 2008, nr 12, 2008/55, 2e jg., blz. 12-18

2007

DGA’s in samenwerkingsverband Pensioen & Praktijk maart 2007, nr 3,17e jg., blz. 14 – 16  E
U en directe belastingen TFO februari 2007, nr. 89, blz. 1-27
Cross-Border Aspect of Pensions in the Nederlands, including Tax Treaty and EU-law Bulletin for International Documentation Vol. 61, 2007, nr. 3, march, blz. 86-102
Mededelingen van de Europese CommissieNTFR 2007/1103, 8e jg., 28 juni 2007, nr 26, blz.1-4
Fiscaliteit en kenniseconomie C.L.J. Caminda, A.M. Habermam, J.H. Hoogteijling, H. Vording (red.), Belastingen met beleid, SDU, Den Haag, 2007, blz. 255-272 (ISBN 978-90-12-12470-6) (boekbijdrage)
Inkomstenbelasting (tezamen met E.J.W. Heithuis en B.F. Schuver)Kluwer, Deventer, 2007, 3e druk, FED Fiscale Studieserie nr 35, 692 blz. (ISBN 978-90-13-04645-8), (blz. 1-20, 33-57, 129-249, 305-385, 575-600, 619-630)
Internationaal belastingrecht (tezamen met A.C.G.A.C. de Graaf en A.J.A. Stevens) Kluwer, Deventer, 2007, 1e druk, FED Fiscale Studieserie nr 39, 416 blz. (ISBN 978-90-60-02774-5), (blz. 1- 80, 183-378)
Het buitenland van de Europese UnieWFR 2007/6732, 136e jg., blz. 919-925
The foreign countries of the European UnionEC Tax Review  nr. 6, 2007, blz. 268 – 273 (ISSN 0928-2750)
Pensioen fiscaal onder vuur door de Europese CommissiePensioen & Praktijk september 2007, nr 9, 17e jg., blz. 5 -10
Hoge Raad geeft handen en voeten aan verdrags-werkgeverschap NTFRB 2007/04, maart 2007, 1e jg., nr. 1, blz. 18 -22
Naar een Europese vennootschapsbelasting? NTFRB 2007/32, juli/augustus 2007, 1e jg., nr 5/6, blz. 33 – 38
Europese Commissie  wint pensioeninfractieprocedures NTFRB 2007/46, november 2007, 1e jg., nr 9, blz. 17 – 23

2006

Thincapregeling en vaste inrichting matchen niet altijd (tezamen met mr L.P. v.d. Kommer) WFR 26 januari 2006, 135e jg., nr. 6655, blz. 67-72
Werken aan winst (column/opinie) Fiscaal Tijdschrift Vermogen maart 2006, 8e jg., blz. 3-4
Staatssteun en subjectieve vrijstellingen in de vennootschapsbelasting TFO april 2006, nr. 84, blz. 66-73
Loon en pensioen A.C. Rijkers en H. Vording (red.), Vijf jaar Wet IB 2001 (red), Kluwer, Deventer, blz. 371-382 (h.18)
Buitenlandse postactieven en verzekeringsplicht voor de ZVW Pensioen & Praktijk mei 2006, nr. 5, blz. 21-24
L.G.M. Stevens (red.), Fiscaal Commentaar 2006, Kluwer, Deventer, tweede druk, 1964 blz. (diverse hoofdstukken/paragrafen)
Impressie (column/opinie) NTFR 29 juni 2006, 2006/893, blz. 1-3.
Fiscaliteit, onderwijs en onderzoek(opinie) NTFR 2 november 2006, 7e jg., nr. 44, blz. 1-4, 2006/1527
Inkomstenbelasting (tezamen met E.J.W. Heithuis en B.F. Schuver), FED, Deventer, 2006, 2e druk, 657 blz. (mijn aandeel circa 250 blz.)
Natuurschoonlandgoederen en rijksmonumenten (redactie)SDU, Amersfoort, 2006, 2e druk, 196 blz.
Fiscale rechtspraak Europese Hof van Justitie (mmv E.B. Pechler)SDU, Amersfoort, 2006, editie 2006, 3e druk, 416 blz.
Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union (mmv E. Pechler) SDU, Amersfoort, 2006, editie 2006-2007, 404 blz. (ism Europese Fiscale Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Maatschappelijk heffen, Liber Amicorum L.G.M. Stevens (redactie tezamen met D.A. Albregtse), deel 1 Kluwer, Deventer, 2006, 690 blz.
Bestaat fiscaal wetenschappelijk onderzoek?Opgenomen in D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen, blz. 391-407
Transparantie WFR 14 december 2006, nr. 6698, blz. 1377-1378

2005

Arbeidsinkomsten en verdragstoepassing TFO april 2005, nr. 78, blz. 56-69
Rechtszekerheid Pensioen en Praktijk april 2005, jg. 15, nr. 4, blz. 10-11
VPL WFR  Grensoverschrijdende aspecten van pensioen TFO augustus 2005, nr. 80, blz. 149-157
Vennootschapsbelasting. Quo Vadis? NTFR 30 juni 2005, 6e jg., nr. 26, 2005/835, blz. 1-3
Mailtax WFR 30 juni 2005, 134e jg., nr. 6630, blz. 913-914
Inkoop van prepensioen Pensioen Actief 2005/…………
Zetelverplaatsing van pensioen-BV’s Pensioen & Praktijk oktober 2005, nr. 10, 15e jg., blz. 11-16
Terugtredend fiscaal Gemeenschapsrecht Fiscaal Tijdschrift Vermogen september 2005, 7e jg., blz. 6-14
Pensioen- en levensloopregeling: enkele internationale aspecten van de Wet VPL Pensioen & Praktijk december 2005, nr. 12, 15e jg., blz. 17-19
Schrikken: overgangsrecht VPLWFR  Buitenlandse postactieven en de Zorgverzekeringswet Pensioen Actief december 2005, jg. 12, nr. 6, blz. 13-15

2004

Het groepsbegrip in de thincapregeling (samen met R.A.H. Smittenberg)WFR 133e jg., 12 februari 2004, nr. 6563, blz. 165-182.
Europees recht en fiscaliteit: geleidelijke harmoniserende werking| RM Themis jg. 165, nr. 2, april 2004, blz. 52-69
Conserverende aanslag afgeserveerd Pensioen & Praktijk 14e jg., april 2004, nr. 4, blz.5-6
De VUT- en prepensioenvoorstellen: zo moet het niet! Pensioen & Praktijk 14e jg., oktober 2004, nr. 10, blz. 20-28
Hof van Justitie vergroot druk op fiscale afrekening bij emigratie Pensioen Actief
Europees recht en heffingen naar het inkomen (boekbijdrage FB Belastingadviseursdag) Federatie van Belastingadviseurs, Europa, blz. 27-50, SDU, Amersfoort, 2004
Europese dividendstromen NTFR 5e jg., 1 juli 2004, nr. 27, blz. 1-3
105 WFR 133e jg., nr. 6587, 19 augustus 2004, blz. 1101-1102
Grensoverschrijdende goudhanddrukken Pensioen Actief 11e jg., 2004, nr. 4, blz. 10-14
Modelverdrag en pensioen Pensioen & Praktijk 14e jg., september 2004, nr. 9, blz. 8-9
België doet niet zo moeilijk Pensioen & Praktijk 14e jg., oktober 2004, nr. 10, blz. 18-19
Detachering: sociaalverzekeringsrechtelijke en fiscale aspecten NOB-bundel
De VUT- en prepensioenvooorstellen: zo moet het niet! Pensioen & Praktijk oktober 2004, nr. 10, blz. 20-28
De Antillen, Aruba en de EU WFR 2004/6602, 133e jg., blz. 1775-1781
Reparaties in toekomstvoorzieningen Pensioen Actief oktober 2004, 11e jg, nr. 5, blz. 19-22
Overgangsrecht en vrijwillige publicaties Pensioen Actief december 2004, nr. 6, 11e jg., blz. 13-15
EindafrekeningPensioen Actief december 2004, nr. 6, 11e jg, blz. 1

2003

De lange arm van het Hof van Justitie Afscheidsbundel E. Aardema, ………. (red. D.A. Albregtse, E. Heithuis en L.G.M. Stevens), blz. 239-254
Geslaagde aanval buitenlanders op successiewet Fiscaal Tijdschrift Vermogen 5e jg., nr. 2, februari, blz. 3
Fictieve successierechtelijke verkrijging pensioenlichaam Pensioenactief 10e jg., nr. 1, februari 2003, blz. 6-9
Danner: een stap voorwaarts in het vrije pensioenverkeer?Pensioenmagazine april 2003, 8e jg., nr. 4, blz. 20-27
Aanpassing voorwaarden werknemersopties (tezamen met A. Boekhorst) Fiscaal Tijdschrift Vermogen 5e jg., nr. 5, mei 2003, blz. 5-11
Europese onrust (column) WFR 132e jg., 3 april 2003, nr. 6523, blz. 539-540
Grensoverschrijdende zekerheidsstellingen Europeesrechtelijk getoetst WFR 132e jg., 10 april 2003, nr. 6524, blz. 575-582
Versobering van fiscale pensioenopbouw Pensioen & Praktijk mei 2003, nr. 5, blz. 5-9
Ondernemersbegrip in de inkomstenbelasting (tezamen met B. Schuver)TFO juni 2003, nr. 67, blz.73-80
Vermogenswinst (opinie) NTFR 2003/1107, nr. 27, 3 juli 2003, blz. 1-3

2002

Veranderende tijden (column) WFR… Fiscale buitenbeentjes: artiesten en beroepssporters Forfaitair april 2002, jg. 15, nr. 123, blz. 35-43
Internationale aspecten van fictieve negatieve persoonlijke verplichtingen Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken april 2002, nr. 2, blz. 34-38
Fiscale winstaspecten van pensioen – deel I Pensioen & Praktijk juni 2002, nr. 6, jg. 12, blz. 11-18
Fiscale aspecten van pensioen – deel II Pensioen & Praktijk september 2002, nr. 9, jg. 12, blz. 11-15
Vergrijzing, ontgroening en de (fiscale) toekomst van toekomstvoorzieningen Verzekeringsarchief 79e jg., nr. 3, blz. 86-92

Click here to add your own text