FEI: oog op de fiscale wereld

Het Fiscaal Economisch Instituut BV (FEI BV) verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het gebied van de fiscale economie, gericht op de vormgeving van het Nederlandse belastingstelsel en de effecten op de economie. We kijken naar zowel het Nederlandse belastingstelsel als naar buitenlandse systemen, en naar de samenhang van deze stelsels. FEI BV bestaat uit economen en fiscalisten die opereren op het raakvlak van de economische wetenschap, fiscaal recht en de beleidspraktijk. Het onderzoek leidt tot internationale toppublicaties, bijdragen aan toonaangevende nationale tijdschriften op het gebied van fiscaliteit en economisch beleid, proefschriften en beleidsanalyses voor overheidsorganisaties.

Hoogleraar Prof. dr. P. Kavelaars is verbonden aan de Erasmus School of Economics, een toonaangevend centrum van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De ESE huisvest vele van ’s werelds experts in uiteenlopende gebieden van de economische wetenschap.

Neem contact met ons op

Contactgegevens

Fiscaal Economisch Instituut BV
Bayle Building, kamer J5-11
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
tel   010 – 408 14 91
email: fei@eur.nl

Astrid C.W. Hamers, office manager
Carina A. van der Hoeven, secretaresse
Angelique Lieverst, secretaresse
Rob Tichelaar, administrateur

Management Team:
Drs. C.M. Taia Boneco, statutair directeur
Prof. dr. P. Kavelaars, directeur
Drs. M.H.M. Smeets

Commissarissen:
Drs. P.J. Beerepoot
Prof.dr. P.J.F. Groenen
Prof.mr.dr. H.N. Schelhaas