Onderzoeksjaarverslag

Het Fiscaal Economisch Instituut maakt elk jaar verslag van de onderzoekprestaties van de wetenschappelijk medewerkers van FEI BV, alsmede van de hoogleraren. Per medewerker wordt een overzicht gegeven van ieders publicaties, onderverdeeld in wetenschappelijke en vakpublicaties, en overige publicaties.

Onderzoeksjaarverslag 2022 FEI BV

Onderzoeksjaarverslag 2021 FEI BV

Onderzoeksjaarverslag 2020 FEI BV

Onderzoeksjaarverslag 2019 FEI BV

Onderzoeksjaarverslag 2018 FEI BV

Onderzoeksjaarverslag 2017 FEI BV

Onderzoeksjaarverslag 2016 FEI BV

Onderwijsverslag

Het Fiscaal Economisch Instituut maakt elk collegejaar verslag van het door FEI BV verzorgde reguliere academisch onderwijs ten behoeve van de Erasmus School of Economics (Onderdeel 1 t/m 7 van het onderwijsjaarverslag)

Daarnaast verzorgt FEI BV, al dan niet in samenwerking met anderen, postacademisch onderwijs. In onderdeel 8 wordt hiervan verslag gedaan.

FE Onderwijsverslag 2022-2023

FEI Onderwijsverslag 2021-2022

FEI Onderwijsverslag 2020-2021

FEI Onderwijsverslag 2019-2020

FEI Onderwijsverslag 2018-2019

FEI Onderwijsverslag 2017-2018

FEI Onderwijsverslag 2016-2017