Drs. M.T.E. Robben

Mark Robben (1973) is sinds 1999  docent en wetenschappelijk medewerker aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit. Hij is docent van  Integratie Fiscale Economie en Belasting op Onroerende Zaken, en de postdoctorale opleiding voor controllers.
Mark Robben studeerde aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn studie Economie, met Fiscale Economie als specialisatie, voltooide hij in 1997. In 2005 volgde en voltooide hij de postdoctorale opleiding Europese Fiscale Studies.  Van november 1996 tot en met 1999 was hij als belastingadviseur werkzaam bij Coopers & Lybrand en haar opvolger PricewaterhouseCoopers. Van 2000 tot en met medio 2003 was hij als partner verbonden aan de maatschap RPD Fiscaal te Gouda. Sinds 2003 is Mark Robben werkzaam als zelfstandig fiscalist te Rotterdam.

EconomieOpinie.nl, een initiatief van de Erasmus School of Economics

– Oproep tot woningmarktrevolutie,  d.d. 8 maart 2008.

Publicaties

2021

– Meegewerkt aan aantekening bij HR 3 december 2021, V-N 2021, nr. 53.8
– Meegewerkt aan aantekening bij conclusie A-G d.d. 3-11-2021, V-N 2021 nr. 52.13
– Meegewerkt aan aantekening bij HR 22-10-2021, V-N 2021 nr. 38.8 nr. 51.18
– Meegewerkt aan aantekening bij conclusie A-G d.d. 30 juli 2021, V-N 2021 nr. 38.9
– Meegewerkt aan aantekening bij Hof Amsterdam d.d. 22 april 2021, V-N 2021 nr. 38.8
– Meegewerkt aan aantekening bij HR 16 april 2021, V-N 2021 nr. 20.11
– Meegewerkt aan aantekening bin Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 januari 2021 nr. 28.14
– ‘Bijzondere aandelen en overdrachtsbelasting’, Tijdschrift voor Familiebedrijven 2021/3, p.140-148.
– ‘Huurtoeslagspiegel’ (column), Vakstudie-Nieuws 2021/3.0
– ‘Terugkerende fiscale lotsverbondenheid’, Vakstudie-Nieuws 2021/46.0. (met J. Seerden) ‘Een (te) ruime antimisbruikbepaling?’, Taxlive 19 januari 2021, www.taxlive.nl
– Een (te) ruime antimisbruikbepaling?, (samen met John Seerden) (column), Taxlive 19 januari 2021, te raadplegen via www.taxlive.nl ,
– Annotatie bij HR 11 juni 2021, 19/03442, ECLI:NL:HR:2021:882,FED 2021/123
– Annotatie bij HR 17 september 2021, 20/01706, 20/1707 en 20/1709, FED 2021/146
– 
Annotatie bij EZ Internetconsultatie bv met een maatschappelijk doel (BVm), 9 maart 2021, NLFiscaal 2021/0941
– Annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland, 24 september 2021, 20/3656, ECLI:NL:RBNNE:2021:4259, NLFiscaal 2021/2071

2020

– ‘EU-rechtelijke schandvlek’ (column), Vakstudie-Nieuws 2020/8.0
– ‘Couranacoulance voor de overdrachtsbelasting’, (column)  (samen met John Seerden), d.d. 8 april 2020, www.taxlive.nl
– Overdrachtsbelastingtariefsgekte?, (column) (samen met John Seerden), d.d. 18 september 2020, www.taxlive.nl
– Meegewerkt aan aantekening bij Hof Amsterdam d.d. 26 januari 2020, V-N 2021 nr. 14.7
– Annotatie bij HR 13 maart 2020, nr. 19/02042, ECLI:NL:HR:2020:415,FED 2020/78
– Annotatie bij HR 4 september 2020, nr. 19/03758, Fiscaal Tijdschrift FED 2020/142
– Annotatie bij HR 18 december 2020, 19/05006, ECLI:NL:HR:2020:1949, NLFiscaal 2021/0003
– Annotatie bij Rechtbank Noord-Holland 1 december 2020, 20/1608, ECLI:NL:RBNHO:2020:11280, NLFiscaal 2021/0523

2019

– ‘Paarse eigenwoningergenis (column)’, V-N 2019/26.0
– ‘Suggestieve volkshuisvestelijke belastingheffing’, taxlive.nl, 12 juli 2019. (digitaal)
– Annotatie bij HR 11 januari 2019, nr. 17/03603, ECLI:NL:HR:2019:33, FED 2019/86
– Annotatie bij HR 24 mei 2019, nr. 18/00135, ECLI:NL:HR:2019:785, FED 2019/130
– Annotatie bij HR 19 juli 2019, nr. 17/05803, ECLI:NL:HR:2019:1228, FED 2019/147

2018

-‘Fiscale vastgoedkift’, Column, Vakstudie-Nieuws 2018/26.0.
– ‘Fiscale afschrijvingswaanzin’, Column, Vakstudie-Nieuws 2018/65.0. (met M.D.C. Gomes Vale Viga), ‘Tariefdifferentiatie met funderingsgebreken’, Column, Taxlive 13 november 2018. -Annotatie bij HR 1 december 2017, nr. 17/01245, ECLI:NL:HR:2017:3038, FED 2018/56.
– Annotatie bij HR 6 april 2018, nr. 16/01934, ECLI:NL:HR:2018:513,  FED 2018/111.
– Annotatie bij HR 4 mei 2018, nr. 17/00004, ECLI:NL:HR:2018:673. FED 2018/119.
– Annotatie bij HR 13 juli 2018, nr. 17/00121, ECLI:NL:HR:2018:1201, FED 2018/160.

2017

– Uitvergroot: Irreële rekenrente’, Column, V-N 2017/18.0
– ‘Uitvergroot: Fiscale beleidsspiegel’, Column, V-N 2017/41.0
– Annotatie bij HR 30 september 2016, nr. 13/01003, FED 2017/9
– Annotatie bij HR 11 augustus 2017, nr. 16/03548, FED 2017/149

2016

– Bedrijfsoverdrachten via personenvennootschappen en overdrachtsbelasting. Inzicht en lessen voor de praktijk’, PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging 2016/2
– Annotatie bij HR 10 juli 2015, nr. 14/03956, FED 2016/9
– Annotatie bij HR 13 mei 2016, nr. 15/02667, FED 2016/86
– Column ‘Panamese overdrachtsbelastingaspecten’, V-N 2016/25.0
– Column ‘Onsympathieke gefingeerde heffingsobjecten’, V-N 2016/60.0

2015

– ‘Huurtoeslag; meer dan een betaalbaarheidskwestie of de ‘Bulgarenfraude,’ in P. Kavelaars (red.) Bijdragen aan het op 19 juni 2015 door het Fiscaal Economisch Instituut in samenwerking met Christiaanse-Taxateur georganiseerde congress over de onroerendgoedmarkt: aansporing tot verandering, Rotterdam, Fiscaal Economisch Instituut/Erasmus Universiteit Rotterdam, 2015, blz. 21-33
– De gewijzigde interne reorganisatievrijstelling’, WPNR 2015/7060
– Annotatie bij HR 23 mei 2014, nr. 12/04742, FED 2015/2
– Annotatie bij HR 17 oktober 2014, nr. 13/03922, FED 2015/15
– Annotatie bij HR 27 februari 2015, nr. 13/02283, FED 2015/74
– Column ‘Herbezinning VPB-plicht woningscorporaties’, V-N 2015/21.0
– Column ‘Schizofrene zakelijkheid’, V-N 2015/59.0

2014

– Column ‘Onleesbare (overdrachtbelasting-)regelgeving, Vakstudie-Nieuws 2014/12.0
– Column ‘Naar een eigendomsneutrale woontoeslag?, Vakstudie-Nieuws 2014/41.0

2013

– Interne reorganisatievrijstelling overdrachtsbelasting gereorganiseerd, Civiel en Fiscaal Tijdschrift Vermogen nr. 11, November 2013
– Column ‘De restschuldparadox’, Taxlive.nl, 21 oktober 2013
– Column ‘Het dubieuze overdrachtsbelastingvenijn van Maasdriel’, Taxlive.nl, 7 juni 2013
– Column ‘Fusie-, splitsing-, en interne reorganisatievrijstelling in de overdrachtsbelasting: enkele handreikingen voor een op handen zijnde revisie’, Taxlive.nl, 7 mei 2013
– Column ‘De verhuurderheffing: enkele kritische kanttekeningen bij een toch al omstreden belasting’, Taxlive.nl, 11 april 2013.

2011

Dirk, fiscaliteit en scootmobielen, in ‘Maatschappelijk ingesteld’, opstellen aangeboden aan Dr. D.A. Albregtse ter gelegenheid van zijn afscheid van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit te Rotterdam, juni 2011

2008

– Wijzigingen overdrachtsbelasting (artikel 4 en 15, lid 1, h, WBR), FBN/SDU, oktober 2008
– Rechtsonzekerheid bij belangen in vastgoedlichamen, Vakblad Financiele Planning/Kluwer, maart 2008

2007

– Artikel 15, lid 1, onderdeel h, WBR op rapport, Vastgoedbundel/Kluwer, 14 september 2007
– Wetsvoorstel personenvennootschappen en overdrachtsbelasting: kwaliteit laat te wensen over, Kluwer/Vakblad voor de MKB-adviseur, november 2007

2006

– Samenlevingsvormen, belastingen en inkomensafhankelijke regelingen, Maatschappelijk heffen/Kluwer, 8 december 2006
– Overdrachtsbelasting en onroerendezaaklichamen, Kluwer, 2006
– Beleggen in onroerendezaaklichamen en de heffing van overdrachtsbelasting, Vakblad Financiele Planning/Kluwer, december 2006
– Wetsvoorstel werken aan winst, Accountant Adviseur, juli 2006   

2005

– Achtergrondrapport MKB-Nederland 2005, MKB-Nederland 2005
– De vennootschapsbelasting als rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting, Maandblad Belastingbeschouwing/Kluwer, Juni 2005

 2004

– De directeur-grootaandeelhouder en de sociale verzekeringen, Vakblad voor de CB-adviseurs/Kluwer, mei 2004
– Afschaffing overdrachtsbelasting: de moeite van het bekijken waard, Buitengewone diensten/vakgroep Fiscale Economie, mei 2004

2003

– De fictie van successiewet art. 13a, Vakblad voor de MKB-adviseur 2003/3, blz. 18-24
– De fictie van art. 13a Successiewet (II), Vakblad voor de MKB-adviseur 2003/5, blz. 13-17

2002

– Annotaties in 2002, Kluwer/Fed Fiscaal Weekblad, 2002
– Annotatie bij HR 1 februari 2002, nr. 36.670, FED 2002/163
– Annotatie bij HR 1 februari 2002, nr. 36.701, FED 2002/168
– Annotatie bij HR 6 september 2002, nr. 37.205, FED 2002/556
– Annotatie bij HR 20 september 2002, nr. 37.362, FED 2002/646
– Annotatie bij HR 8 november 2002, nr. 37.443, FED 2002/713

2001

– Vragen en antwoorden betreffende de Wet ondernemerspakket 21e eeuw, SDU Belastingbrief, mei 2001
– De behandeling van buitenlands belastingplichtigen voor de heffing van de vennootschapsbelasting vanaf 1 januari 2001, SDU Belastingbrief, maart 2001
– De geruisloze terugkeerfaciliteit nader beschouwd, SDU Belastingbrief, februari 2001
– Wijzigingen overdrachtbelasting nader belicht, SDU Belastingbrief, januari 2001
– Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling bij firma’s anno 2001, Vakblad voor de MKB-adviseur 2001/1/2, blz. 25-30

2000

– Constructies met onroerende zaken ontmanteld, Vakblad voor de MKB-adviseur 1999/12, blz. 20-26
– De geruisloze terugkeer uit de BV: fiscal noviteit nog onduidelijk, onvolledig en belemmerend, Vakblad voor de MKB-adviseur 2000/9, blz. 12-20

1999

– De fusievrijstelling: voor verbetering vatbaar. Wijziging in het uitvoeringsbesluit nader belicht, Stichting & Vereniging 1999/5, blz. 175-184
– De man-vrouw (onder)maatschap wederom ter discussie, Vakblad voor de MKB-adviseur 1999/7/8, blz. 26-29

1998

– Nieuwe standaardsvoorwaarden geruisloze inbreng voor verbetering vatbaar, Advies 1998/3, blz. 14-19, 22-23

1997

– Dagen materiele fusie-eis lijken geteld, Advies 1997/9, blz. 16-22