Dr. Y.M. Tigelaar-Klootwijk

Yvonne Tigelaar-Klootwijk is sinds 2000 docente en wetenschappelijk medewerkster aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit. Yvonne is op 28 november 2013 gepromoveerd op het onderwerp ‘Bedrijfsopvolgingfaciliteiten voor natuurlijke personen’. Haar promotor was prof. dr. P. Kavelaars.
Naast haar universitaire werkzaamheden is zij werkzaam bij BDO Nederland, auteur bij NL Fiscaal en verzorgt zij cursussen/lezingen voor diverse instellingen.

Publicaties

2022

– Hoofdzaken Bedrijfsopvolging (boek in coproductie), hfd. 3 (IB-ondernemer incl. firmaproblematiek), Kluwer, Deventer, 2022.
– De Vlaamse en de Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteit met elkaar vergelekenDe Vlaamse en de Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteit met elkaar vergeleken, WFR 2022/20.

 2020

– De Duitse en de Nederlandse bedrijfsopvolgingsregeling met elkaar vergeleken, TFO 2020/169.

2015

– Belastinglatenties bij overlijden, PE Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging 2015/3.
– De (on)rechtmatigheid van renteloos uitstel van betaling, WFR 2014/972.
– Proefschrift; drie stellingen. Bedrijfsopvolging bij natuurlijke personen, WPNR 2014/7022.

2014

– Belastinglatentie last of tegenprestatie in de zin van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit: hoe nu verder?, Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2014/03.
– Bedrijfsopvolging bij natuurlijke personen – Een onderzoek naar fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor natuurlijke personen (proefschrift), Fiscale Monografie nr. 141, Kluwer, Deventer.
– De commanditaire vennootschap als opvolgingsinstrument, PE-tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, 2013/1.

2012

– Inkomstenbelasting-aspecten rondom bedrijfsopvolging, Service Point Erasmus · Bijdrage aan het op 29 juni 2012 door het Fiscaal Economisch Instituut georganiseerde congres over bedrijfsopvolging.

2011

– Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: neutraliteit tussen leven en overlijden?, in: Maatschappelijk ingesteld, opstellen aangeboden aan Dr. D.A. Albregtse ter gelegenheid van zijn afscheid van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Service Point Erasmus, Rotterdam, 2011.
– De Fiscale agenda: wordt de fiscale gereedschapskist weer eens goed opgeruimd? Erasmus Opinie · Apr 28, 2011.

2010

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij kapitaalvennootschappen: economische en fiscaaltechnische aspecten, in: Naar een Europese winstbelasting? Papers uitgebracht ter gelegenheid van het jubileumcongres in verband met het 40-jarig bestaan van het Fiscaal-Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Kluwer, Deventer, 2010.

2009

– Economische crisis: fiscaal stimuleren? Erasmus Opinie · Jun 25, 2009.

2006

– Doorschuiffaciliteiten bij bedrijfsoverdracht: weggegooid geld, in: Maatschappelijk heffen, De wetenschap, Opstellen op 8 december 2006 aangeboden aan prof. dr. L.G.M. Stevens ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Kluwer, Deventer, 2006. Bijdrage geschreven met dr. D.A. Albregtse.
 – Serie Fiscaal Commentaar, Inkomstenbelasting 2001 (boek in coproductie), Kluwer, Deventer, 2006.

2004

 – Fictief loon: een (buiten)gewone verdienste, in: Buitengewone verdiensten, opstellen aangeboden D.A. Albregtse bij zijn 25‐jarig jubileum aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 2004.

2003

– Bedrijfsopvolging: fiscale knelpunten en oplossingen, Onderzoek door de Capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam uitgevoerd ten behoeve van het SRA te Nieuwegein, (rapport in coproductie), 2003.

2001

– Heffingskortingen in de Wet inkomstenbelasting 2001, WFR 2001/178.
– Schuldvorderingen op vennootschappen onder de Wet IB 2001, Belastingbrief 2001/02.