Dr. L.C. van Hulten

Loes van Hulten is sinds september 2016 docente en wetenschappelijk medewerkster aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit. Daarnaast is zij werkzaam bij de afdeling Netherlands Knowledge Management van Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam. Verder maakt Loes deel uit van de redactie van het Weekblad Fiscaal Recht. Daarnaast is ze bestuurslid van de Vereniging voor Belastingweteschap. Ook is ze redacteur en annotator bij NLFiscaal, alsmede annotator bij FED. Tevens maakt ze onderdeel uit van de commissie ‘Gelieerdheid in het belastingrecht’ van de Vereniging voor Belastingwetenschap.”
Loes van Hulten is op 22 oktober 2022 gepromoveerd op het proefschrift ‘Treaty Application for Companies in a Group’. Het proefschrift richt zich kort gezegd op groepsbenaderingen in belastingverdragen. Promotoren waren prof.mr. Maarten F. de Wilde en prof. dr. Peter Kavelaars.

Nevenwerkzaamheden

 • redacteur Weekblad Fiscaal Recht
 • bestuurslid Vereniging voor Belastingwetenschap
 • redacteur Kennisbank NLFiscaal – Internationaal Belastingrecht
 • auteur Kennisbank NLFiscaal – Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en bronbelasting
 • annotator NLFiscaal
 • annotator Fiscaal Tijdschrift FED
 • lid van de commissie ‘Gelieerdheid in het belastingrecht’ van de Vereniging voor Belastingwetenschap
 • docent Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap (PAOB)

Nevenfuncties

 • werkzaam bij de afdeling Netherlands Knowledge Management van Deloitte Belastingadviseurs

 Bijzonderheden

 • promotie ‘Treaty Application for Companies in a Group’, 2022
 • winnaar Stevensprijs 2021

Publicaties

2024

 • Aspecten van groepsregimes in het internationaal belasting(verdrags)recht, TFO2024.193.1.
 • Artikelgewijs commentaar bij : Artikel 17, 17a, 18 en 19 Wet VpB 1969, NL Fiscaal-Kennisbank (update)
 • Artikelgewijs commentaar bij : Artikel 1.2 t/m 6.4., Wet BB 2021, NL Fiscaal-Kennisbank (update).
 • Artikelgewijs commentaar bij : Artikel 4 Wet DB 1965, NL Fiscaal-Kennisbank (update).

2023

 • S.H.J.P. Adriaans en L.C. van Hulten, ‘De ojbectvrijstelling bij zetelverplaatsing’,  WFR 2023/298.
 • J.R. Goudsmit en L.C. van Hulten, ‘Pijler 2: enkele verdragsaspecten’, WFR 2023/41.
 • Annotatie bij: Kamerbrief over aanbevelingen van Commissie doorstroomvennootschappen, NLFiscaal 2023/0469.
 • L.C. van Hulten en F.A. Spiekerman, ‘De vestigingsplaatsfictie: enkele aandachtspunten’, WFR 2023/112.
 • Annotatie bij: A-G 12 april 2023, 22/01852 ECLI:NL:PHR:2023:420, Geen deelnemingsvrijstelling voor dividend van Zuid-Koreaanse vastgoeddeelneming. NLFiscaal 2023/1083.
 • Annotatie bij: Wetsvoorstel minimumbelasting 2024 bij Tweede Kamer ingediend, NLFiscaal 2023/1367.
 • Artikelsgewijs commentaar bij: Artikel 17, 17a, 18 en 19 Wet VpB 1969, NLFiscaal-Kennisbank (update).
 • Artikelsgewijs commentaar bij: Artikel 1.1 t/m 6.4, Wet BB 2021, NLFiscaal-Kennisbank (update).
 • Artikelsgewijs commentaar bij: Artikel 4 Wet DB 1965, NLFiscaal-Kennisbank (update).

2022

 • L.C. van Hulten, ‘Het Nederlandse verdragsbeleid – de OESO aan zet?’, in: P.H.J. Essers e.a. (red.), Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit. Jubileumbundel ter gelegenheid van 150 jaar Weekblad Fiscaal Recht, Deventer: Wolters Kluwer 2022.
 • L.C. van Hulten, J.J.A.M. Korving & A. Nolten, ‘DEBRA: A Good Idea?’, Finance and Capital Markets (formerly Derivatives & Financial Instruments) 2022, vol. 23, no. 3.
 • Annotatie bij: Hof Amsterdam 5 april 2022, 20/00576, ECLI:NL:GHAMS:2022:1038, Geen deelnemingsvrijstelling voor dividend van Zuid-Koreaanse vastgoeddeelneming, NLFiscaal 2022/0874.
 • Annotatie bij: A-G Wattel 24 mei 2022 met nummer 21/05123, ECLI:NL:PHR:2022:509, Deelnemingsvrijstelling n.v.t. op valutawinst; voorfusieverliezen, NLFiscaal 2022/1330.
 • L.C. van Hulten, Treaty Application for Companies in a Group (Fiscale Monografieën nr. 178), Deventer: Wolters Kluwer 2022.
 • L.C. van Hulten, ‘Promovendus aan het woord’, WFR 2022/185.
 • Annotatie bij: Conceptwetsvoorstel ‘Minimumbelasting 2024 (Pillar 2), NLF 2022/2223.
 • Annotatie bij: HvJ 20 oktober 2022, C-295/21, ECLI:EU:C:2022:812. HvJ beantwoordt prejudiciële vraag over uitleg Moeder-dochterrichtlijn, NLF 2022/2284.
 • S.H.J.P. Adriaans en L.C. van Hulten, ‘De PPT en het normvereiste’, WFR 2022/206.
 • L.C. van Hulten, ‘Het OESO-modelverdrag meer geschikt voor vennootschappen in een groep’, MBB 2022/15.
 • Annotatie bij: HvJ 10 november 2022, C-414/21, ECLI:EU:C:2022:871. Belgische regeling voor terugname waardeverminderingen niet strijdig met VWEU, NLF 2022/2509.
 • L.C. van Hulten, ‘Een groepsbenadering in het OESO-Modelverdrag’, NLF-W 2022/30.
 • Artikelsgewijs commentaar bij: Artikel 17, 17a, 18 en 19 Wet VpB 1969, NLFiscaal-Kennisbank (update).
 • Artikelsgewijs commentaar bij: Artikel 1.1 t/m 6.4, Wet BB 2021, NLFiscaal-Kennisbank (update).
 • Artikelsgewijs commentaar bij: Artikel 4 Wet DB 1965, NLFiscaal-Kennisbank (update).

2021

 • J.R. Goudsmit en L.C. van Hulten, ‘De PPT: van theorie naar duidelijkheid?’, WFR 2021/18.
 • S.H.J.P. Adriaans en L.C. van Hulten, ‘PPT & Zetelverplaatsingen’, WFR 2021/151.
 • S.H.J.P. Adriaans, L.C. van Hulten & J.J.A.M. Korving, ‘Cooperation with Non-Cooperative Jurisdictions’, European Taxation 2021, vol. 61, no. 8
 • L.C. van Hulten, ‘Belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen’, NLF-W 2021/48.
 • Annotatie bij: Consultatiedocument belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen (ATAD2), NLF 2021/0616.
 • Annotatie bij: MvF: Belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen, NLFs 2021/0121.
 • Annotatie bij: Rechtbank Den Haag: Toegepast afdekinstrument valutarisico valt onder deelnemingsvrijstelling (ECLI:NL:RBDHA:2021:9742), NLF 2021/1872.
 • Artikelsgewijs commentaar bij: Artikel 17, 17a, 18 en 19 Wet VpB 1969, NLFiscaal-Kennisbank.
 • Artikelsgewijs commentaar bij: Artikel 2.1 lid 1 (onderdeel c, d, e), lid 3, lid 4 en lid 5, Wet BB 2021, NLFiscaal-Kennisbank.

2020

 • L.C. van Hulten, ‘Gefragmenteerde antifragmentatie?’, WFR 2020/100.
 • J. van der Have en L.C. van Hulten, ‘De samenwerkende groep in de context van hybride mismatches’, WFR 2020/237.
 • Annotatie bij: HR 10 april 2020, 18/02421, ECLI:NL:HR:2020:645. Verplaatsing onderneming naar Canada; geen geruisloze inbreng, NLF 2020/0996.
 • Annotatie bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant6 maart 2020 18/2934 en 18/4730, ECLI:NL:RBZWB:2020:1132. Emigratie naar achtereenvolgens België en de VAE; dividenduitkering, NLF 2020/0910.
 • Annotatie bij: HR 20 maart 2020 18/02355, ECLI:NL:HR:2020:482. Vaststelling voorwaarts verrekend verlies door middel van ‘navordering’, NLF 2020/0769.
 • Annotatie bij: Internetconsultatie aanvullende bronbelasting op dividendstromen van start, NLF 2020/2193.
 • Annotatie bij: Rechtbank Noord-Holland 28 augustus 2020, Geen deelnemingsvrijstelling voor dividend van Zuid-Koreaanse vastgoeddeelneming, ECLI:NL:RBNHO:2020:8559, NLF 2020/2603.
 • Annotatie bij: Hoge Raad 11 december 2020, Vaststelling boekwinst Gibraltarese Ltd met feitelijke leiding in Nederland, ECLI:NL:HR:2020:1989, NLF 2020/2778.
 • Artikelsgewijs commentaar bij: Artikel 17, 17a, 18 en 19 Wet VpB 1969, NLFiscaal-Kennisbank.
 • Artikelsgewijs commentaar bij: Artikel 2.1 lid 1 (onderdeel c, d, e), lid 3, lid 4 en lid 5, Wet BB 2021, NLFiscaal-Kennisbank.

2019

 • Annotatie bij: Hof Den Haag 7 december 2018, 17/00916 en 17/00917, ECLI:NL:GHDHA:2018:3776. Verlies op intercompany-vordering deed zich vóór ontvoegingstijdstip voor, NLF 2019/0356.
 • Artikelsgewijs commentaar bij: Artikel 17, 17a, 18 en 19 Wet VpB 1969, NLFiscaal-Kennisbank.
 • Annotatie bij: Rechtbank Noord-Holland 15 maart 2019, 15/5262, ECLI:NL:RBNHO:2019:2500. Pensioenfonds niet vrijgesteld van vpb-plicht; verrekening Belgische bronbelasting, NLF 2019/1063.
 • L.C. van Hulten, Principal Purpose Test, TaxTalks, 2019, week 23.
 • Fenijn en L.C. van Hulten, ‘Verslag van de elfde NOB EU-rondetafelbijeenkomst’, WFR 2019/125.
 • L.C van Hulten en J.J.A.M. Korving, ‘Svig og misbrug: de Deense anti-misbruikzaken’, WFR 2019/129.
 • Vink en L.C. van Hulten, Juridische zelfstandigheid versus concerngedachte, in: A.J.A. Stevens & J.L. van de Streek (red.), De toekomst van de vennootschapsbelasting: lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969, Deventer: Wolters Kluwer, 2019.
 • L.C van Hulten en J.J.A.M. Korving, ‘Svig og misbrug: the Danish anti-abuse cases’, Intertax 2019, Issue 8/9, p. 793-800.
 • J.C. Jongekrijg en L.C. van Hulten, Hoofdstuk 11 Fiscale aspecten van echtscheiding, in: Compendium Echtscheiding, Den Haag: Sdu Uitgevers bv, 2019.

2018

 • Annotatie bij: Rechtbank Gelderland 14 december 2017, 17/2214, ECLI:NL:RBGEL:2017:6361. Niet voldaan aan voorwaarden voor geruisloze terugkeer uit bv, NLF 2018/0091.
 • Annotatie bij: Hof Den Haag 19 december 2017, 17/00463, ECLI:NL:GHDHA:2017:3723. Voorziening voor aansprakelijkstelling; verplichting tot opnemen regresvorderingen, NLF 2018/0143.
 • Annotatie bij: HR 2 maart 2018, 16/05277, ECLI:NL:HR:2018:292. Door dga verstrekte lening is niet onzakelijk, NLF 2018/0608.
 • L.C. van Hulten, ‘CFC-wetgeving: vooral een kwestie van beleid’, NTFR-B 2018/16.
 • J.C. Jongekrijg en L.C. van Hulten, Hoofdstuk 11 Fiscale aspecten van echtscheiding, in: Compendium Echtscheiding, Den Haag: Sdu Uitgevers bv, 2018.
 • Annotatie bij: Rechtbank Gelderland 24 april 2018, 16/7861, ECLI:NL:RBGEL:2018:1872. Waardering schuldvordering bij einde fiscale eenheid; onzakelijke leningen, NLF 2018/1097.
 • Annotatie bij: HR 13 juli 2018, 16/02987, ECLI:NL:HR:2018:1201. Geen afwaardering van nabetalingsrecht; toepassing oude landbouwvrijstelling, NLF 2018/1738.
 • Annotatie bij: HR 2 november 2018, 17/03918, ECLI:NL:HR:2018:2034. Laagbelaste beleggingsdeelneming; toetswinst; heffing over vermomd dividend, NLF 2018/2387.
 • Annotatie bij: Kosten belastingadvies blijven aftrekbaar; antwoorden vragen over ATAD1, NLF 2018/2455.
 • Annotatie bij: Tweede Kamer akkoord met implementatievoorstel ATAD1, NLF 2018/2456.
 • J.J.A.M. Korving en L.C. van Hulten, ‘MLI: Testing the ‘principal purpose’ ’, International Tax Review December 2018/January 2019, p. 47-50.

2017

 • Annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 29 november 2016, 16/00050, ECLI:NL:GHARL:2016:9616. Geen afwaardering van onzakelijke geldlening, NLF 2017/0009.
 • Annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 6 december 2016, 16/00121, ECLI:NL:GHARL:2016:9807. Sloop opstal; realisering nieuwbouw ten gerieve van aandeelhouders; onttrekking, NLF 2017/0140.
 • Annotatie bij: A-G 16 februari 2017, 16/04326, ECLI:NL:PHR:2017:130. Geen afwaardering van onzakelijke lening; gelijkheidsbeginsel niet geschonden, NLF 2017/0656.
 • Annotatie bij: Rechtbank Noord-Nederland 4 april 2017, 14/5523, ECLI:NL:RBNNE:2017:1228. Vaststelling vestigingsplaats; feitelijke leiding in Nederland niet bewezen, NLF 2017/1355. Annotatie bij: A-G 15 juni 2017, 16/05277, ECLI:NL:PHR:2017:566, Door dga verstrekte lening was niet onzakelijk, NLF 2017/1750.
 • Annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 5 september 2017, 16/01428, ECLI:NL:GHARL:2017:7696. Voormalig werknemer accountantskantoor kan niet meer op goodwill afschrijven, NLF 2017/2404.
 • Annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2017, 16/01162, ECLI:NL:GHARL:2017:9644. Voorziening voor regresvordering op partner, NLF 2017/2856.

2016

 • W.R. Kooiman en L.C. van Hulten, ‘Emigratie door de aanmerkelijkbelanghouder’, WFR 2016/188
 • E.I. Brouwer en L.C. van Hulten, ‘Vastgeroest vastgoed’, PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging 2016/04

2013

 • L.C. van Hulten, ‘Bestuurdersartikel in verdrag overbodig?’, WFR 2013/1264