De EU-conceptrichtlijn tegen belastingontwijking

Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan Erasmus School of Economics, reageert bij RTL Z op de voorgestelde richtlijn van de Europese Commissie om belastingontwijking tegen te gaan. De conceptrichtlijn is in lijn met de adviezen van OESO omtrent belastingbasiserosie en winstverschuiving.

“De richtlijn is breed geformuleerd, daarom zal de nieuwe regeling (in de huidige staat) zeker gevolgen hebben. Iedereen die ook maar enigzins belastingsadvies geeft valt onder de richtlijn.” Aldus Kavelaars. “Advocaten zullen zich ook niet meer kunnen verschuilen achter de geheimhoudingsplicht. Naar mijn mening is dit goed omdat er anders geen sprake is van een level playing field tussen advocaten en normale adviseurs die belastingadvies verstrekken.”

Op de vraag of bedrijven als gevolg van deze richtlijn uit de EU zullen vertrekken antwoordde Kavelaars negatief. “De kosten van vermindere mogelijkheid tot belastingontwijking wegen veel minder zwaar dan de baten van vestiging in de Europese Unie zijn. Wel geldt de regeling alleen voor bedrijven die in de EU gevestigd zijn dus staat er in zoverre wel een scheve verhouding tussen bedrijven hier en in Azie, Noord- en Zuid-Amerika. ”