Oratie Peter Kavelaars op Universiteit van Curaçao

Peter Kavelaars is op 19 januari 2017 op de University of Curaçao benoemd tot buitengewoon hoogleraar Fiscaal Recht en Economie aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen.  Prof. Kavelaars is reeds hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en parner bij Deloitte. Met deze benoeming vindt tevens de start plaats van de nieuw ontwikkelde studierichting fiscaal recht en economie aan de UoC. Deze is de opvolger van de huidige HBO-opleiding fiscaal recht en economie. Komend academisch jaar kunnen de huidige afgestudeerde studenten via een premasterjaar zich voorbereiden op de wetenschappelijk master. Tevens wordt dan een start gemaakt met het herziene Bachelorprogramma.
In zijn oratie besteedde Kavelaars uitvoerig aandacht aan de huidige internationale ontwikkelingen met betrekking tot het tegengaan van het ontwijken van belastingen mede in relatie tot Curaçao. Kern van zijn betoog is dat Curaçao vooral moet meedoen met de implementatie van deze ontwikkelingen en met kracht moet werken aan het tot stand brengen van een netwerk van belastingverdragen.
U kunt de oratie terugkijken op www.uoc.cw/stream. De presentatie van Prof. Kavelaars vindt u hier.

Voor de foto’s en berichtgeving in het Antilliaans Dagblad klik hier.

Voor het artikel in Amigoe van 23 januari 2017 klik hier.

Er zijn ook foto’s op facebook gepubliceerd.