Onderzoeksjaarverslag

Het Fiscaal Economisch Instituut maakt elk jaar verslag van de onderzoekprestaties van de wetenschappelijk medewerkers van FEI BV, alsmede van de hoogleraren. Per medewerker wordt een overzicht gegeven van ieders publicaties, onderverdeeld in wetenschappelijke en vakpublicaties, en overige publicaties.

Onderzoeksjaarverslag 2018 FEI BV

Onderzoeksjaarverslag 2017 FEI BV

Onderzoeksjaarverslag 2016 FEI BV

Onderwijsjaarverslag

Het Fiscaal Economisch Instituut maakt elk collegejaar verslag van het door FEI BV verzorgde reguliere academisch onderwijs ten behoeve van de Erasmus School of Economics (Onderdeel 1 t/m 7 van het onderwijsjaarverslag)

Daarnaast verzorgt FEI BV, al dan niet in samenwerking met anderen, postacademisch onderwijs. In onderdeel 8 wordt hiervan verslag gedaan.

Onderwijsjaarverslag 2016-2017 FEI BV