Dr. F.M. Werger

Frank Werger is sinds 1999 docent en wetenschappelijk medewerker aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit.
Frank is tevens werkzaam bij Deloitte en eigenaar van Werger TaxCompany.
Nevenwerkzaamheden zijn : auteur bij Kluwer uitgevers en SDU Uitgevers, bestuurslid sectie Loonhefffingen NOB, wetenschappelijk adviseur bij
Politiek Den Haag, bestuurslid bij SOB, docent diverse cursussen bij SOB.

Op 17 maart 2011 is Frank Werger gepromoveerd. De titel van zijn proefschrift is Loonsomheffing.

EconomieOpinie, een initiatief van Erasmus School of Economics

– De crisisheffing is een goed voorbeeld van slechte wetgeving d.d. 6 mei 2013

Landelijke dagbladen

 • 6 juli 2015 Kluwer Taxlive
  Crisisheffing: venijn van de terugwerkende kracht op de kaart
 • 5 juli 2015 Financieel Dagblad
  Benut lastenverlichting ook voor vereenvoudiging
 • 17 okt 2014 Kluwer Taxlive
  Ongepaste verschuiving bewijslast in aanpassing gebruikelijkloon
 • 27 sep 2014 Financieel Dagblad
  Nieuwe werkkostenregeling voor personeel gaat volgend jaar echt bijten
 • 4 juli 2014 Financieel Dagblad
  Wiebes duwt werkkostenregeling er met enkele aanpassingen door
 • 3 juli 2014 Fiancieel Dagblad
  Werknemers kunnen makkelijker apparatuur krijgen
 • 1 juli 2014 Financieel Dagblad
  Fiscalisten zien niets in plan Hans de Boer
 • 11 april 2014 Financieel Dagblad
  MKB brandt zijn vingers niet aan nieuwe regeling voor werkkosten
 • 28 nov 2013 Financieel Dagblad
  Loonkosten stijgen met 1% door sterke toename sociale premies
 • 20 sep 2013 Financieel Dagblad
  Kabinet zet aan tot versneld ontslag
 • 6 sept 2013 Financieel Dagblad
  De blauwe enveloppe verdwijnt
 • 14 aug 2013 Financieel Dagblad
  Vastzittend vermogen vaak niet eenvoudig vrij te maken
 • 14 aug 2013 Financieel Dagblad
  Inzet levensverzekering om hypotheek af te lossen
 • 2 mei 2013  Kluwer TaxLive
  Belastingdienst maakt zich op voor massaal bezwaar tegen crisisheffing
 • 8 april 2013 Kluwer TaxLive
  Noodzakelijkheidscriterium bevrijdt wkr niet van lijstjes
 • 7 mrt 2013 Kluwer TaxLive
  Crisisheffing rammelt aan alle kanten
 • 22 feb 2013 Financieel Dagblad
  Verzet tegen crisisheffing geen gelopen race
 • 12 feb 2013 Kluwer TaxLive
  Uitstel werkkostenregeling valt nog te bezien
 • 11 jan 2013 Financieel Dagblad
  Kabinet zet nieuwe stap naar loonsomheffing
 • 31 mei 2012 Z24.nl
  Forenzentax
 • 23 mei 2012 Financieel Dagblad
  Werk en privé scherp splitsen
 • 14 feb 2012 Financieel Dagblad
  Kleinere overheid, publieke omroep en verzekeraars
 • 29 mrt 2011 Financieel Dagblad
  Kritiek op uitstel loonoperatie
 • 17 feb 2006 Financieel Dagblad
  Walvis werkt wel, zegt Wijn
 • 10 feb 2006 Financieel Dagblad
  Wet lastenverlichting levert bedrijfsleven weinig op

Publicaties

 • Uitvoeringskosten nettopensioen en het loonbegrip: over het lelijke eendje dat maar geen mooie zwaan mag worden
  NTFR 2016/888
 • Wdba: geen remedie tegen schijnzelfstandigheid,
  NTFR Beschouwingen 2016/1
 • Wijzigingen in het loondomein, gepruts met koopkrachtplaatjes en een gemiste kans
  WFR 2015/1179
 • Belastinghervorming door lastenverlichting op arbeid
  WFR 2015/840 (co-productie met prof. dr. L.G.M. Stevens)
 • Het loonbegrip; zelfs de belastingdienst lijkt het spoor bijster
  NTFR 2015/1081
 • De WKR; het feest kan niet op
  NTFR 2015/5
 • Verzekeringsplicht dga voor werknemersverzekeringen anno 2015
  FTV 2015/2 (co-productie met mv. mr. M. Tydeman-Yousef)
 • Knelpunten in de werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijk alternatieven, onderzoeksrapport voor Nemacc
  (co-productie met prof. dr. P. Kavelaars, dr D.A. Albregtse)
 • De werkkostenregeling; knutselen aan een lelijk eendje maakt nog geen mooie zwaan
  WFR 2014/1067 (co-productie met mr. A.L. Mertens)
 • De gebruikelijkloonregeling en samenwerkingsverbanden
  Fiscaal praktijkblad, 2014/15
 • Werkkostenregeling: onder constructie, maar niet (helemaal) af
  Het Register, augustus 2014
 • ‘Eenvoud kan, keuzes maken wel noodzakelijk’
  NTFR 2014/731
 • Strijd tegen schijnzelfstandigheid is slechts symptoombestrijding
  NTFR-B 2014-13
 • Nemacc onderzoeksrapport werkkostenregeling
  Nemacc/EUR/NBA, april 2014
 • Gebruikelijkloonregeling in beweging
  VFP 2013/38
 • Is de winstbox de missing link voor een loonbox in de inkomstenbelasting?
  TFO 2013/126.1
 • De crisisheffing nader beschouwd
  NTFR-B 2013-10
 • Gebruikelijkloonregeling in beweging
  VFP 2013/4
 • Enkele belangrijke knelpunten in de werkkostenregeling (II)
  WFR 2013/352 (co-productie met dr. C.W.M. van Ballegooijen)
 • Enkele belangrijke knelpunten in de werkkostenregeling (I)
  WFR 2013/324 (co-productie met dr. C.W.M. van Ballegooijen)
 • Wet uniformering loonbegrip 
Beloning en Belasting
  themanummer december 2012
 • Werkkosterregeling
  De Accountant, december 2012
 • Werkkostenregeling in crisis? het is maar hoe je het bekijkt
  WFR augustus 2012
 • Uniformering loonbegrip per 2013: kleine maar essentiële stap
  Het Register juni 2012
 • Loonsomheffing, geen doel op zich, maar een middel tot vereenvoudiging
  TFO 2011/65
 • Wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip: uitstel, maar (hopelijk) geen afstel
  MKB adviseur 2011/5, blz. 6-10
 • Een loonsomheffing als alternatief voor het huidige systeem van heffing
  MKB adviseur maart 2011
 • Promovendus aan het woord
  WFR 2011/336
 • Onderling vertrouwen en de kunst van het weglaten; om te beginnen bij de beroepskosten
  WFR 2009/612
 • Ruim tien jaar eindheffing, van codificatie van de praktijk naar afvoerputje voor de loonbelasting?
  WFR 2008/453 (co-productie met mr. E.P.J.Dankaart)
 • Personenkring werknemersverzekeringen op de schop
  WFR 2007/532
 • De Paarse Krokodil is los…leidt dit daadwerkelijk tot een vereenvoudiging?
  Maatschappelijk heffen deel 1, Kluwer, Deventer, 2006, pag. 625 – 632
 • Personenkring werknemersverzekeringen onder constructie
  MKB-adviseur 2006/10, blz. 12-16
 • Staatssecretaris Wijn gaat paarse krokodil te lijf
  MKB-adviseur 2006/7-8, blz. 30-33
 • Operatie Walvis per 1 januari 2006 pas echt op stoom
  MKB-adviseur 2005/11, blz. 6-12
 • Zekerheid rond arbeidsrelaties blijft moeizaam proces
  MKB-adviseur 2005/5, blz. 22-29
 • Conserverende aanslag in Europeesrechtelijk perspectief
  Buitengewone verdiensten, opstellen aangeboden aan dr. D.A. Albregtse, Rotterdam 2004, pag. 324 – 332
 • Harmonisatie fiscaliteit en werknemersverzekeringen: op de goede weg, maar nog geen eindpunt
  MKB-adviseur 2004/12, blz. 6-12
 • Harmonisatie heffingen fiscaliteit en werknemersverzekeringen; een grote stap in de goede richting
  WFR 2004, blz. 1029 – 1037
 • Overdracht pensioenkapitaal naar buitenlandse verzekeraar nader belicht
  Loon 2003/10, blz. 4-6
 • Wetsvoorstellen Walvis; struisvogelpolitiek ten top
  Loon 2003/6, blz. 8-12
 • Dienstbetrekking of ondernemer. Onduidelijkheid rond kwalificatie arbeidsrelatie blijft
  Accountant Adviseur 2003/4, blz. 18-22
 • Kwalificatie arbeidsrelaties stuit op ambtelijke onwil
  Vakblad voor de MKB-adviseur 2003/3, blz. 12-17
 • Zekerheid vooraf bij beoordeling arbeidsrelaties nog lang niet in zicht
  WFR 2003/6515, blz. 209-217
 • De wetsvoorstellen Walvis en hoe het anders had gekund!
  Loon 2002/15, blz. 3-6
 • Operatie Walvis; is het beestje bij voorbaat gedoemd te stranden?
  WFR 2002/6496, blz. 1271-1280
 • Verdere discoördinatie loonbegrippen leidt tot lastenverzwaring
  PS Documenta 2002/12, blz. 1255-1273
 • Walvis I en Walvis II: van de regen in de drup
  Vakblad voor de MKB-adviseur 2002/9, blz. 6-12
 • Arbeidsparticipatie stimulerende maatregelen voor de werkgever, nader belicht
  Loon 2002/10, blz. 4-7 (co-productie met E.L. Boeke)
 • Eindelijk een eenduidig loonbegrip in de werknemersverzekeringen?
  Vakblad voor de MKB-adviseur 2002/6, blz. 23-30
 • Investing in Human Capital
  Expat magazine, september 2001, pag. 9
 • Eindelijk op eigen benen: zelfstandigheid in de fiscale en socialezekerheidswetgeving
  Vakblad voor de MKB-adviseur 2001/12, blz. 6-12
 • Pensioenopbouw in internationaal perspectief: een rustige oude dag?!
  Loon 2001/11, blz. 5-8
 • Perikelen rond personeelsopties, loon vroeger, loon nu en loon in de toekomst!?
  WFR 2001/6438, blz. 800-808
 • Eindelijk premiestaffels voor de praktijk beschikbaar?
  Loon 2001/6, blz. 3-6
 • Begrip „loon van derden”
  Loon, 2000/5
 • Harmonisatie van het ondernemersbegrip: tot hoever wil de overheid gaan?
  Vakblad voor de MKB-adviseur 2000/3, blz. 6-11
 • Verslag van EFS-seminar van 23 november 1999
  WFR 2000/6374, blz. 253-260 (co-productie met J.L. van de Streek)
 • Verslag promotie drs. E.J.W. Heithuis
  WFR 1999/912