Boek Het fiscale stelsel in het Caribische Koninkrijk verschenen

In augustus 2016 is de derde druk verschenen van het boek Het fiscale stelsel in het Caribische Koninkrijk. Het boek is geschreven door Julian Lopez Ramirez en Peter Kavelaars, beiden partner van Deloitte in resp. de Caribbean en Nederland. Peter Kavelaars is daarnaast hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan de University of Curaçao, alsmede door Daan Beeks (Shell) en Jeroen Adeler (zelfstandig belastingadviseur). Het boek geeft een beschrijving en analyse van de fiscale stelsels van alle landen van het Koninkrijk in het Caribisch gebied. De eerste druk was nog beperkt tot de BES, maar met ingang van de tweede druk zijn ook de fiscale stelsels van de andere Caribische landen opgenomen. In deze derde druk is het geheel geactualiseerd naar de huidige stand van zaken. Naast de behandeling van de materiële belastingwetten zijn ook de douanewetgeving en het formele belastingrecht in het boek te vinden. Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk aandacht besteed aan de internationale en Europeesrechtelijke aspecten van de fiscale stelsels. Het boek zal ook de komende jaren regelmatig worden geactualiseerd zodat het ook bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden zeer geschikt is. Het boek wordt uitgegeven door de SDU in Den Haag

.boek 3   boek 3 2   curacao-3

Peter biedt het boek aan aan de minister van financien van Aruba, de heer Bernandez , resp. aan de heer Eman, premier van Aruba en aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout .