Drs. M. Nieuweboer

Mark Nieuweboer (1967) is sinds 2007 als docent, wetenschappelijk medewerker en promovendus verbonden aan het de Erasmus School of Economics. Naast zijn academische werkzaamheden is hij als adviseur verbonden aan Pereira Tax Consultants & Public Notary te Den Haag. In deze functie adviseert hij binnen- en buitenlandse ondernemingen in diverse bedrijfssectoren, waarbij zijn werkzaamheden met name liggen op het gebied van fusies, herstructureringen en overnames, fiscale disputen en investeringsbeslissingen.

Mark doet promotie-onderzoek naar de bestrijding van belastingontwijking in een internationale fiscale context. Daarnaast is hij een regelmatige annotator van jurisprudentie en auteur in het NTFR (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht) en is hij als docent verbonden aan de post-master opleidingen European Fiscal Studies en Mastercourse Vastgoed Fiscaal.

Geselecteerde publicaties

Verloren miljarden

EconomieOpinie.nl, van de Erasmus School of Economics, 20 maart 2012

Belastingontwijking en MVO

EconomieOpinie.nl van de Erasmus School of Economics, 6 mei 2011

De geemancipeerde parlementarier

EconomieOpinie.nl van de Erasmus School of Economics, 21 mei 2010.

Publicaties

  • Obama’s ficale symptoombestrijding, EconomieOpinie.nl, 22 mei 2009