Mr. T.C. Hoogwout

Theo Hoogwout is docent en wetenschappelijk medewerker aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit.
Theo Hoogwout is tevens coördinator van de MasterCourse Financiële Planning, de opleiding voor financieel adviseurs.

EconomieOpinie, een initiatief van de Erasmus School of Economics

Herziening Successiewet,  8 September 2008

Publicaties

2012

  •  ‘Erfbelasting over de vrijval van vruchtgebruik’, Vakblad Financiële Planning nr. 3, maart 2012, blz. 32-36.
  •  ‘De vergoedingsvordering bij het per 2012 vernieuwde huwelijksvermogensrecht’, Vakblad Financiële Planning nr. 5, mei 2012.
  •  ‘Geactualiseerd beleidsbesluit met aangekondigd overgangsrecht voor art. 10 SW’, Vakblad Financiële Planning nr. 6, juni 2012.
  •  ‘Enige praktische gevolgen van de uitspraak dat de bedrijfsopvolgingsregeling discriminatoir is’, Vakblad Financiële Planning nr. 11, november 2012.
  • ‘Het pletten van de Edelweiss met een mokerslag’, Civiel en Fiscaal Tijdschrift Vermogen nr. 1, januari 2012.
  • ‘Toerekening of fiscale transparantie van het Afgezonderd Particulier Vermogen’, Civiel en Fiscaal Tijdschrift Vermogen nr. 2, februari 2012.
  • ‘Bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet discriminatoir?’, Civiel en Fiscaal Tijdschrift Vermogen nr. 9, september 2012.
  • ‘Fiscale gevolgen van de nieuwe vergoedingsrechten op grond van het huwelijksvermogensrecht’, Civiel en Fiscaal Tijdschrift Vermogen nr. 12, december 2012.
  • ‘Wensen voor een nieuw beleidsbesluit bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet’, Fiscale Berichten Notariaat, september 2012.

2011