Mr. D.E. van Sprundel

Dick van Sprundel is sinds 1 augustus 2009 docent en wetenschappelijk medewerker/promovendus aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit.
Daarnaast is hij sedert 1 september 2017 als Partner & Tax Adviser verbonden aan Herreveld Van Sprundel & Partners te Rotterdam. Vanaf 1 december 1999 tot 1 september 2017 was hij werkzaam als advocaat – belastingadviseur/International Tax Partner bij achtereenvolgens NautaDutilh N.V., Simmons & Simmons, Clifford Chance LLP en Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en Mazars Paardekooper Hoffman N.V. Hij treedt regelmatig op als spreker op congressen en seminars. Dick heeft daarnaast enkele publicaties in gerenommeerde fiscale tijdschriften, zoals het Weekblad Fiscaal Recht en European Taxation, op zijn naam staan.

EconomieOpinie, een initiatief van de Erasmus School of Economics

– het artikel Fiscale crisismaatregelen gaan niet ver genoeg  d.d. 21 augustus 2013
–  de column ‘Wet uitstel van betaling exitheffingen: niet EU-proof’ Weekblad Fiscaal Recht (WFR 2012/914),12 juli 2012
tevens op het opinieplatform EconomieOpinie.nl, 24 juli 2012
– Willen we een Waterloo? d.d. 26 September 2011
– (Onzakelijke) leningen getoetst aan de Aristotelische gelijkheidsformule  d.d. 28 juni 2011
– het artikel Emigratieheffing ondernemingen onder vuur d.d. 17 juni 2010.

Publicaties

2016

– artikel Nederland niet langer het braafste jongetje van de klas in WFR dd 22 februari 2016

2015

– artikel http://taxlive.nl/-/dividendarrest-brengt-fiscale-wereld-in-beweging in Taxlive dd 29 September 2015
– interview Verrekenen winst en verlies binnen moedermaatschappij op losse schroeven, verschenen in het Financieele Dagblad dd 10 juli 2015, met Prof. dr. P. Kavelaars
–  artikel  “The Eighty Years’ War, the Spanish Tax Lease System and Other Netherlands/Spanish Sea and Field Battles”, verschenen in het toonaangevende internationale Europese fiscale blad “European Taxation”, juli 2015.
– interview http://taxlive.nl/-/mauritius-arrest-hoge-raad-scherpt-renteaftrekbeperking-verder-aan dd 12 juni 2015
– artikel Windmolenpark-12-mijlszone-fiscaal-relevant in Nieuwsblad Transport dd 8 april 2015.
– artikel Voorkom fiscale ontdekkingsreizen, in Globe Magazine van Fenedex, februari nummer 2015
– interview http://taxlive.nl/-/rulings-in-het-vizier dd 4 februari 2015.
– artikel Over de tachtigjarige oorlog, de Spanish Tax Lease en andere Spaans/Nederlandse zee- en veldslagen in het Weekblad Fiscaal Recht dd 29 januari 2015.

2014

– interview: http://taxlive.nl/-/to-pe-or-not-to-pe dd 14 januari 2015.
– interview http://www.taxlive.nl/web/guest/-/-ongeoorloofde-staatssteun-maakt-alles-vloeibaar  dd 1 oktober 2014
– artikel Onjuist debat over Nederland als belastingparadijs in het Financieel Dagblad dd 8 juli 2014
– interview  http://taxlive.nl/-/discussie-over-nederland-als-belastingparadijs-wordt-onjuist-gevoerd– dd 12 juni 2014
– column http://taxlive.nl/-/financial-transaction-tax-the-perfect-storm-calm-after-the-storm-of-windstil dd 8 mei 2014
– interview http://taxlive.nl/-/niet-aanpassen-betalingsuitstel-bij-bedrijfsemigratie-is-gemiste-kans-financien-blijft-hardleers 4 mei 2014
– interview http://taxlive.nl/-/hoge-raad-stopt-discussie-over-dispariteit-en-deelnemingsvrijstelling 10 februari 2014
– interview http://taxlive.nl/-/betalingsuitstel-bij-bedrijfsemigratie-blijft-niet-eu-proof–  1 februari 2014

2013

– interview http://taxlive.nl/-/grensoverschrijdende-rulings-welkome-aanvulling-voor-multinationals  25 augustus 2013
– interview http://taxlive.nl/-/automatische-gegevensuitwisseling- een-niet-te-onderschatten-toekomsttrend  25 juni 2013
– interview http://taxlive.nl/-/belastingontwijking-fiscale-prioriteit-op-internationaal-niveau 25 april 2013
–  “Een nieuwe inbreukprocedure komt tot bloei!” De Aanslag, april 2013;
– het artikel Vervroegd afschrijven impuls voor economie,  Financieele Dagblad, 25 maart 2013
– interview http://taxlive.nl/-/dispariteit-en-deelnemingsvrijstelling-blijft-gemoederen-bezig-houden, 7 februari 2013
– het artikel Heffing op vertrekkende bedrijven blijft rammelen Financieele Dagblad, 2 februari 2013
– interview “Betalingsuitstel bij bedrijfemigratie weinig populair”, TaxLive.nl, 1 februari 2013

2012

–  de column ‘Wet uitstel van betaling exitheffingen: niet EU-proof’ Weekblad Fiscaal Recht (WFR 2012/914),12 juli 2012;
tevens op het opinieplatform EconomieOpinie.nl, 24 juli 2012.

2011

–  ‘Belastingplan 2012: Wat zit er (niet) in?‘ zowel in de december uitgave van de Forfaitair als in De Aanslag, december 2011;
– Interview “EU-HOF eist souplesse fiscus bij exitheffing”, Het Financieele Dagblad, 30 November 2011
– samen met Kasper Dans de bijdrage “Whether or Not Interest Income Should Fall under the Scope of the Tonnage Tax Regime” , European Taxation, december 2011.
– de bijdrage Deus ex machina over emigratieheffingen in de (totaal)winstsfeer. in de afscheidsbundel voor Dr. D.A. Albregtse, getiteld Maatschappelijk ingesteld, opstellen aangeboden aan Dr. D.A. Albregtse ter gelegenheid van zijn afscheid van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit te Rotterdam, 17 juni 2011
– samen met Kasper Dans het artikel “To tax or not to tax – vallen rente-inkomsten onder het tonnageregime” Weekblad Fiscaal Recht (2011/6904),  28 april 2011.
– het artikel “Emigratieheffingen in de winstsfeer – de stand van zaken”  de MKB adviseur, april 2011;
– de bijdrage “In het spoor van Vasco da Gama – Christiaanse-Taxateur naar India!”  De Aanslag,  april 2011;
– samen met Jeroen van Strien het artikel “Terugkeer naar Ithaka? De ‘onzakelijke lening’ bij de crediteur – deel 4”  Weekblad Fiscaal Recht (2011/6902),  14 april 2011.
– het artikel “Investeren in zeeschepen: the Netherlands rule the waves?” Forfaitair, maart 2011.

2010

– meegewerkt aan een discussiebijdrage getiteld: Is een Europese winstbelasting wenselijk en überhaupt uitvoerbaar? in de circulaire van de Tilburgse Fiscalisten Vereniging De Smeetskring, december 2010;
– samen met Jeroen van Strien het artikel “Certificering, verpanding en (lenings)overeenkomsten bij een fiscale eenheid. Blijft de doos van Pandora gesloten?” Weekblad Fiscaal Recht (2010/1323);
– het artikel Exitheffingen bij ondernemingen Weekblad Fiscaal Recht (2010/1045), 26 augustus 2010;
– het artikel Naar een Europese winstbelasting  Weekblad Fiscaal Recht (2010/948),22 juli 2010;
– het artikel Klopjacht op belastingontduikers, De Aanslag,  17 januari 2010.