De PE-bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met FPA in 2020

voor alumni en geïnteresseerden in de MasterCourse Financiële Planning 2021


WEBINAR :
Inspiratiesessie MasterCourse Financiele Planning 2021

 • Datum : 5 november 2020
  Spreker : Mr. Theo Hoogwout– Erasmus Universiteit

  Download hier :
  Presentatie van het webinar
  *Sommenverzekering & huwelijksvermogensrecht
  *Schenking en gift bij sommenverzekering
  *Verpanding of partnerverklaring
  *Pensioenen in eigen beheer versus oudedagsverplichting

_________________________________________________________________________________________________________

FFP Forum

 • Datum : woensdag 16 december 2020
  Plaats : Spant te Bussum
  Spreker : Drs. Jelle van den Berg
  Onderwerp :
  Aandacht voor het verschenen rapport ‘Onderzoek naar de
  de complexiteit eigenwoningregeling’, en voorstellen staatssecretaris
  “Bouwstenen voor een beter belastingstelsel van 18 mei 2020 (m.b.t. de
  eigen woning)


SEMINARS FINANCIELE PLANNING gehouden in 2020

 • Deel 1 : Vermogensstructurering, VBI en nieuwe spelregels box 3
 • Deel 2 : Bespreking van het arrest Hoge Raad van 22 November 2019 (ik-oma testament en legaat)

  Datum : 4 februari 2020
  Tijd : 13.30 – 17.15 uur
  Plaats :  Van der Valk hotel Leusden
  Sprekers:
  Jos Brauwers – docent MasterCourse Financiële Planning (deel 1)
  Bert Faber – directeur Rabobank Fiscale Zaken (deel 2)

  Punten : FFP heeft 3 punten K&A toegekend • Actualiteiten naar aanleiding van Prinsjesdag
  Datum : 29 september 2020
  Tijd: middag
  Plaats : Van der Valk hotel Leusden – onder voorbehoud!
  Spreker:         Mr. Adri van Dijk – Vermogensmanager Rabobank
  Onderwerp:  Beleggen in sociaal, ethische en culturele mogelijkheden.
  Presentatie van onderzoek, gevolgd door een praktijkcasus, intervisie. Behandeling van de
  Wet(svoorstel) Excessief lenen bij de BV.
  Deelnemers kunnen vooraf vragen aanleveren.
 • Inschrijven via : secretariaat@fpanederland.com

PRIJS : Euro 75 per bijeenkomst voor niet leden van FFP en alumni MFP.

Leden FPA en Alumni MFP gratis
Bij inschrijving als FPA lid worden de kosten op het jaarlidmaatschap in mindering gebracht.

Inschrijving voor de sessies aan de Erasmus Universiteit kunt u hier doen: