Samen met FPA organiseren wij  in 2020
de volgende PE-bijeenkomsten

voor geïnteresseerden in de MasterCourse Financiële Planning 2021 • Actualiteiten naar aanleiding van Prinsjesdag
  Datum : 29 september 2020
  Tijd: middag
  Plaats : Van der Valk hotel Leusden – onder voorbehoud!
  Spreker:         Mr. Adri van Dijk – Vermogensmanager Rabobank
  Onderwerp:  Beleggen in sociaal, ethische en culturele mogelijkheden.
  Presentatie van onderzoek, gevolgd door een praktijkcasus, intervisie. Behandeling van de
  Wet(svoorstel) Excessief lenen bij de BV.
  Deelnemers kunnen vooraf vragen aanleveren.
 • Inschrijven via : secretariaat@fpanederland.com

 •  Inspiratiesessie MasterCourse Financiele Planning 2021
 • Datum : 5 november 2020
  Tijd: 13.00 – 17.00 uur
  Plaats : Erasmus Universiteit Rotterdam
  Sprekers : Theo Hoogwout, Arjen Schepen – Erasmus Universiteit
  Onderwerp: Actualiteiten
 • Inschrijven via : feibv@ese.eur.nl

_________________________________________________________________________________________________________

 •  FFP Forum

 • Datum : woensdag 16 december 2020
  Tijd: middag
  Plaats : Spant te Bussum
  Spreker : Drs. Jelle van den Berg
  Onderwerp : Aandacht voor het verschenen rapport ‘Onderzoek naar de
  de complexiteit eigenwoningregeling’, en voorstellen staatssecretaris
  “Bouwstenen voor een beter belastingstelsel van 18 mei 2020 (m.b.t. de
  eigen woning).

 • Inschrijven via : secretariaat@fpanederland.com

 • Deel 1 : Vermogensstructurering, VBI en nieuwe spelregels box 3

 • Deel 2 : Bespreking van het arrest Hoge Raad van 22 November 2019 (ik-oma testament en legaat)

  Datum : 4 februari 2020
  Tijd : 13.30 – 17.15 uur
  Plaats :  Van der Valk hotel Leusden
  Sprekers:
  Jos Brauwers – docent MasterCourse Financiële Planning (deel 1)
  Bert Faber – directeur Rabobank Fiscale Zaken (deel 2)

  Punten : FFP heeft 3 punten K&A toegekend


GEANNULEERD

 • Onderzoek naar de complexiteit eigenwoningregeling

  Datum : 18 maart 2020
  Tijd: middag
  Plaats : Spant te Bussum
  Spreker: Jelle van den Berg

  FPA heeft een aanmeldcode aangevraagd zodat de kosten voor deze bijeenkomst niet aan FPA leden worden gefactureerd.


GEANNULEERD

 • Beleggen in sociaal, ethische en culturele mogelijkheden

  Presentatie van onderzoek, gevolgd door een praktijkcasus, intervisie.
  Deelnemers kunnen vooraf vragen aanleveren

  Datum : 14 mei 2020
  Tijd: middag
  Plaats : Van der Valk hotel Den Bosch-Vught
  Spreker: Adri van Dijk – Vermogensmanager Rabobank


PRIJS : Euro 75 per bijeenkomst voor niet leden van FFP en alumni MFP.

Leden FPA en Alumni MFP gratis
Bij inschrijving als FPA lid worden de kosten op het jaarlidmaatschap in mindering gebracht.

Inschrijving voor de sessies aan de Erasmus Universiteit kunt u hier doen: