Marco Gomes Vale Viga is docent en wetenschappelijk medewerker aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit.

Publicaties

2019

 •  ‘Rawls en de btw’ – 10 januari 2019 – VN 2019/3.0.

2018

 • ‘Wedstrijdbridge geen sport voor de btw vanwege een te verwaarlozen lichamelijke component’, Fiscaal Tijdschrift FED 2018/31.
 • ‘Het nog te schrijven proefschrift’, omschrijving publicatie D.A. Albregtse en P. Kavelaars, Ontroerend goed (opstellen aangeboden aan prof.dr. R.N.G. van der Paardt), Wolters Kluwer, 2018, blz. 193 – 198.
 • ‘Vervaardiging van onroerende zaak opnieuw uitgelegd’, Fiscaal Tijdschrift FED 2018/41.
 • ‘(Als)nog geen duidelijkheid over btw-positie doorbelasting van kosten’, Fiscaal Tijdschrift FED 2018/53.
 • ‘Geen misbruik van recht bij tussenschuiven stichting teneinde btw-druk te verlagen’,  Fiscaal Tijdschrift FED 2018/68.
 • ‘Eén btw-tarief voor rondleiding met verplicht aansluitend bezoek aan museum’,  Fiscaal Tijdschrift FED 2018/74.
 • ‘Koop-/aannemingsovereenkomsten in de btw en overdrachtsbelasting’, FBN 2018/5-24.
 • ‘Zwakste schakel’, Vakstudie Nieuws 2018/28.0.
 • ‘Eindarrest Stadion Amsterdam: één prestatie, één tarief’, FED 2018/101.
 • ‘Geen verplichte herziening bij tussentijdse leegstand gedurende meer dan twee jaar’, FED 2018/103.
 • ‘Rijksbijdragen tellen niet mee voor bepaling pro rata recht op aftrek van voorbelasting’, FED 2018/116.
 • ‘Verhuur opslagruimte is ondanks aanvullend dienstbetoon vrijgestelde verhuur van onroerende zaak’, FED 2018/130.
 • ‘(Onbe)bouw(de)terreinen’ – 15 nov. 2018 – FBN 2018/11-49.
 • ‘Tariefdifferentatie met funderingsgebreken – 13 nov. 2018 – samen met Mark Robben – Taxlive https://www.taxlive.nl/nl/documenten/opinie/columns/tariefdifferentiatie-met-funderingsgebreken/
 • ‘ Verleggingsregeling voor executoriale verkopen ook van toepassing bij onderhandse verkoop’ – 24 okt. 2018 – Fiscaal Tijdschrift FED 2018/154.
 • ‘ Het algemene btw-tarief is van toepassing op door de jachthaven van leden en passanten ontvangen liggelden’ – 20 sep. 2018 – Fiscaal Tijdschrift FED 2018/130.

2017

 • ‘Polderen’, Vakstudie Nieuws 2017/13.0.
 • ‘Nieuw btw- en overdrachtsbelastingbeleid van de Staatssecretaris van Financiën (deel I)’, Fiscale Berichten voor het Notariaat 2017/6 (artikelnummer 24).
 • ‘Teerling’, Vakstudie Nieuws 2017/37.0.
 • ‘Nieuw btw- en overdrachtsbelastingbeleid van de staatssecretaris van Financiën (deel II)’, Fiscale Berichten voor het Notariaat 2017/7-8 (artikelnummer 28).
 • ‘Een rechter is ook maar een mens’, Vakstudie Nieuws 2017/52.0.

2016

 • ‘Petje op, petje af’,  Vakstudie Nieuws 2016/11.0.
 • ‘Ennnn … actie!”‘,  Vakstudie Nieuws 2016/21.0.
 • ‘Geef de overheid wat des overheids is’, WFR 2016/84.
 • ‘Inwisselbaar succes’, Vakstudie Nieuws 2016/35.0.
 • ‘Papieren sloopkogels en ‘economisch eigendom’’, Fiscale Berichten voor het Notariaat 2016/10 (artikelnummer 56).
 • ‘Functiewijziging niet vereist voor vervaardiging in de BTW’, Fiscaal Tijdschrift FED 2016/124.

2015

 • ‘Leeg gevoel’, Vakstudie Nieuws 2015/20.0.
 • ‘Tasje erbij?’, Vakstudie Nieuws 2015/48.0.
 • ‘Doeleis anders bedoeld?’, WPNR 2015/7080.

2014

 • ‘Verklaar u nader’, Vakstudie Nieuws 2014/26.0.
 • ‘De BTW-aangifte: een Gordiaanse Knoop’,  WFR 2014/818.
 • ‘Wil de echte gemiddelde consument opstaan?’, Vakstudie Nieuws 2014/57.0.

2012

 •  ‘Waar u of uw werknemers ook gaan, de btw beweegt mee’,  Elsevier Salarismagazine 06-2012.
 •  ‘If it is meant to be, is it really meant to be?!’,  WFR 2012/924.
 • ‘(ver)(nieuw)bouw(d)terrain’, Maandblad Belasting Beschouwingen 2012/10.

 2011

 •  ‘Een bouwterrein gebruik je door te bouwen’, WFR 2011/867.
 • ‘Door de weg niet te vragen, is twee keer verkeerd afgeslagen’,  WFR 2011/1545.