L.C. van Hulten Msc

Loes van Hulten is sinds september 2016 docente en wetenschappelijk medewerkster aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit. Daarnaast is zij werkzaam voor het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam.

Publicaties

2018

 • Annotatie bij: Rechtbank Gelderland 14 december 2017, 17/2214, ECLI:NL:RBGEL:2017:6361. Niet voldaan aan voorwaarden voor geruisloze terugkeer uit bv, NLF 2018/0091.
 • Annotatie bij: Hof Den Haag 19 december 2017, 17/00463, ECLI:NL:GHDHA:2017:3723. Voorziening voor aansprakelijkstelling; verplichting tot opnemen regresvorderingen, NLF 2018/0143.
 • Annotatie bij: HR 2 maart 2018, 16/05277, ECLI:NL:HR:2018:292. Door dga verstrekte lening is niet onzakelijk, NLF 2018/0608.
 • L.C. van Hulten, ‘CFC-wetgeving: vooral een kwestie van beleid’, NTFR-B 2018/16.
 • J.C. Jongekrijg en L.C. van Hulten, Hoofdstuk 11 Fiscale aspecten van echtscheiding, in: Compendium Echtscheiding, Den Haag: Sdu Uitgevers bv, 2018.
 • Annotatie bij: Rechtbank Gelderland 24 april 2018, 16/7861, ECLI:NL:RBGEL:2018:1872. Waardering schuldvordering bij einde fiscale eenheid; onzakelijke leningen, NLF 2018/1097.

2017

 • Annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 29 november 2016, 16/00050, ECLI:NL:GHARL:2016:9616. Geen afwaardering van onzakelijke geldlening, NLF 2017/0009.
 • Annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 6 december 2016, 16/00121, ECLI:NL:GHARL:2016:9807. Sloop opstal; realisering nieuwbouw ten gerieve van aandeelhouders; onttrekking, NLF 2017/0140.
 • Annotatie bij: A-G 16 februari 2017, 16/04326, ECLI:NL:PHR:2017:130. Geen afwaardering van onzakelijke lening; gelijkheidsbeginsel niet geschonden, NLF 2017/0656.
 • Annotatie bij: Rechtbank Noord-Nederland 4 april 2017, 14/5523, ECLI:NL:RBNNE:2017:1228. Vaststelling vestigingsplaats; feitelijke leiding in Nederland niet bewezen, NLF 2017/1355. Annotatie bij: A-G 15 juni 2017, 16/05277, ECLI:NL:PHR:2017:566, Door dga verstrekte lening was niet onzakelijk, NLF 2017/1750.
 • Annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 5 september 2017, 16/01428, ECLI:NL:GHARL:2017:7696. Voormalig werknemer accountantskantoor kan niet meer op goodwill afschrijven, NLF 2017/2404.
 • Annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2017, 16/01162, ECLI:NL:GHARL:2017:9644. Voorziening voor regresvordering op partner, NLF 2017/2856.

2016

 • W.R. Kooiman en L.C. van Hulten, ‘Emigratie door de aanmerkelijkbelanghouder’, WFR 2016/188
 • E.I. Brouwer en L.C. van Hulten, ‘Vastgeroest vastgoed’, PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging 2016/04

2013

 • L.C. van Hulten, ‘Bestuurdersartikel in verdrag overbodig?’, WFR 2013/1264