L.C. van Hulten Msc

Loes van Hulten is sinds september 2016 docente en wetenschappelijk medewerkster aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit. Daarnaast is zij werkzaam voor het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam.

Publicaties

2020

 • L.C. van Hulten, ‘Gefragmenteerde antifragmentatie?’, WFR 2020/100.
 • Annotatie bij: HR 10 april 2020, 18/02421, ECLI:NL:HR:2020:645. Verplaatsing onderneming naar Canada; geen geruisloze inbreng, NLF 2020/0996.
 • Annotatie bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant6 maart 2020 18/2934 en 18/4730, ECLI:NL:RBZWB:2020:1132. Emigratie naar achtereenvolgens België en de VAE; dividenduitkering, NLF 2020/0910.
 • Annotatie bij: HR 20 maart 2020 18/02355, ECLI:NL:HR:2020:482. Vaststelling voorwaarts verrekend verlies door middel van ‘navordering’, NLF 2020/0769.
 • Artikelsgewijs commentaar bij: Artikel 17, 17a, 18 en 19 Wet VpB 1969, NLFiscaal-Kennisbank.

2019

 • Annotatie bij: Hof Den Haag 7 december 2018, 17/00916 en 17/00917, ECLI:NL:GHDHA:2018:3776. Verlies op intercompany-vordering deed zich vóór ontvoegingstijdstip voor, NLF 2019/0356.
 • Artikelsgewijs commentaar bij: Artikel 17, 17a, 18 en 19 Wet VpB 1969, NLFiscaal-Kennisbank.
 • Annotatie bij: Rechtbank Noord-Holland 15 maart 2019, 15/5262, ECLI:NL:RBNHO:2019:2500. Pensioenfonds niet vrijgesteld van vpb-plicht; verrekening Belgische bronbelasting, NLF 2019/1063.
 • L.C. van Hulten, Principal Purpose Test, TaxTalks, 2019, week 23.
 • Fenijn en L.C. van Hulten, ‘Verslag van de elfde NOB EU-rondetafelbijeenkomst’, WFR 2019/125.
 • L.C van Hulten en J.J.A.M. Korving, ‘Svig og misbrug: de Deense anti-misbruikzaken’, WFR 2019/129.
 • Vink en L.C. van Hulten, Juridische zelfstandigheid versus concerngedachte, in: A.J.A. Stevens & J.L. van de Streek (red.), De toekomst van de vennootschapsbelasting: lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969, Deventer: Wolters Kluwer, 2019.
 • L.C van Hulten en J.J.A.M. Korving, ‘Svig og misbrug: the Danish anti-abuse cases’, Intertax 2019, Issue 8/9, p. 793-800.
 • J.C. Jongekrijg en L.C. van Hulten, Hoofdstuk 11 Fiscale aspecten van echtscheiding, in: Compendium Echtscheiding, Den Haag: Sdu Uitgevers bv, 2019.

2018

 • Annotatie bij: Rechtbank Gelderland 14 december 2017, 17/2214, ECLI:NL:RBGEL:2017:6361. Niet voldaan aan voorwaarden voor geruisloze terugkeer uit bv, NLF 2018/0091.
 • Annotatie bij: Hof Den Haag 19 december 2017, 17/00463, ECLI:NL:GHDHA:2017:3723. Voorziening voor aansprakelijkstelling; verplichting tot opnemen regresvorderingen, NLF 2018/0143.
 • Annotatie bij: HR 2 maart 2018, 16/05277, ECLI:NL:HR:2018:292. Door dga verstrekte lening is niet onzakelijk, NLF 2018/0608.
 • L.C. van Hulten, ‘CFC-wetgeving: vooral een kwestie van beleid’, NTFR-B 2018/16.
 • J.C. Jongekrijg en L.C. van Hulten, Hoofdstuk 11 Fiscale aspecten van echtscheiding, in: Compendium Echtscheiding, Den Haag: Sdu Uitgevers bv, 2018.
 • Annotatie bij: Rechtbank Gelderland 24 april 2018, 16/7861, ECLI:NL:RBGEL:2018:1872. Waardering schuldvordering bij einde fiscale eenheid; onzakelijke leningen, NLF 2018/1097.
 • Annotatie bij: HR 13 juli 2018, 16/02987, ECLI:NL:HR:2018:1201. Geen afwaardering van nabetalingsrecht; toepassing oude landbouwvrijstelling, NLF 2018/1738.
 • Annotatie bij: HR 2 november 2018, 17/03918, ECLI:NL:HR:2018:2034. Laagbelaste beleggingsdeelneming; toetswinst; heffing over vermomd dividend, NLF 2018/2387.
 • Annotatie bij: Kosten belastingadvies blijven aftrekbaar; antwoorden vragen over ATAD1, NLF 2018/2455.
 • Annotatie bij: Tweede Kamer akkoord met implementatievoorstel ATAD1, NLF 2018/2456.
 • J.J.A.M. Korving en L.C. van Hulten, ‘MLI: Testing the ‘principal purpose’ ’, International Tax Review December 2018/January 2019, p. 47-50.

2017

 • Annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 29 november 2016, 16/00050, ECLI:NL:GHARL:2016:9616. Geen afwaardering van onzakelijke geldlening, NLF 2017/0009.
 • Annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 6 december 2016, 16/00121, ECLI:NL:GHARL:2016:9807. Sloop opstal; realisering nieuwbouw ten gerieve van aandeelhouders; onttrekking, NLF 2017/0140.
 • Annotatie bij: A-G 16 februari 2017, 16/04326, ECLI:NL:PHR:2017:130. Geen afwaardering van onzakelijke lening; gelijkheidsbeginsel niet geschonden, NLF 2017/0656.
 • Annotatie bij: Rechtbank Noord-Nederland 4 april 2017, 14/5523, ECLI:NL:RBNNE:2017:1228. Vaststelling vestigingsplaats; feitelijke leiding in Nederland niet bewezen, NLF 2017/1355. Annotatie bij: A-G 15 juni 2017, 16/05277, ECLI:NL:PHR:2017:566, Door dga verstrekte lening was niet onzakelijk, NLF 2017/1750.
 • Annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 5 september 2017, 16/01428, ECLI:NL:GHARL:2017:7696. Voormalig werknemer accountantskantoor kan niet meer op goodwill afschrijven, NLF 2017/2404.
 • Annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2017, 16/01162, ECLI:NL:GHARL:2017:9644. Voorziening voor regresvordering op partner, NLF 2017/2856.

2016

 • W.R. Kooiman en L.C. van Hulten, ‘Emigratie door de aanmerkelijkbelanghouder’, WFR 2016/188
 • E.I. Brouwer en L.C. van Hulten, ‘Vastgeroest vastgoed’, PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging 2016/04

2013

 • L.C. van Hulten, ‘Bestuurdersartikel in verdrag overbodig?’, WFR 2013/1264