Onderzoeksjaarverslag

Het Fiscaal Economisch Instituut maakt elk jaar verslag van de onderzoek prestaties van de wetenschappelijk medewerkers van FEI BV, alsmede van de hoogleraren. Per medewerker wordt een overzicht gegeven van ieders publicaties, onderverdeeld in wetenschappelijke en vakpublicaties, en overige publicaties.

2016